Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Vuosikertomus 2011

 ”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011 klo 16.00-18.00 Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen juhlasalissa, Satamakatu 11 A, Katajanokalla Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Huttunen ja sihteerinä Timo von Boehm. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen perustamisesta, hyväksyttiin sille säännöt ja valittiin hallitus.

                                           

1.     Järjestäytyminen

 

1.1 USKOT-foorumin perustaminen

Vuosi 2011 oli USKOT-foorumin ensimmäinen toimintavuosi. Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö) ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto.

 

 

Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

 

”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011 klo 16.00–18.00 Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen juhlasalissa, Satamakatu 11 A, Katajanokalla Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Huttunen ja sihteerinä Timo von Boehm. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen perustamisesta, hyväksyttiin sille säännöt ja valittiin hallitus.

 

 

Perustamisasiakirjan allekirjoittivat omien taustayhteisöjensä puolesta seuraavat henkilöt:

o   Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry / Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf: Gideon Bolotowsky, Rony Smolar ja Daniel Weintraub;

o   Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN) / Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF): Jan Edström, Heikki Huttunen, Milena Parland, Ilari Rantakari ja Katri Tenhunen;

o   Suomen Evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: Timo Vasko;

o   Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö): Atik Ali, Haris Bedretdin, Okan Daher ja Feysal Samarhan;

o   Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE): Saadiyo Dhuubow, Anas Hajjar, Pia Jardi, Isra Lehtinen ja Mariam Varjonen.

 

Foorumin väliaikaiseen hallitukseen valittiin konsensuksella puheenjohtajaksi Jan Edström Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta sekä varapuheenjohtajiksi Gideon Bolotowsky Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta ja Isra Lehtinen Suomen Islamilaisesta Neuvostosta.

 

 

Puheenjohtajien lisäksi hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Pia Jardi Suomen Islamilaisesta Neuvostosta, Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta, Yaron Nadbornik Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta, Pekka Y. Hiltunen Suomen Evankelis-luterilaisesta kirkosta, sekä Heikki Huttunen Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta. 

 

Hallituksen varajäseniksi valittiin Abdirazak Sugulle (Jardin varajäsen), Atik Ali (Daherin varajäsen), Rony Smolar (Nadbornikin varajäsen), Timo Vasko (Hiltusen varajäsen) sekä Jari Portaankorva (Huttusen varajäsen).

USKOT-foorumin väliaikainen hallitus toimi tehtävässään yhdistyksen vuosikokoukseen 10.5.2011 asti.

 

 

1.2 Vuosikokous

USKOT-foorumin ensimmäinen vuosikokous pidettiin 10.5.2011 klo 16.30 -19.00 Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) toimitilassa, Apollonkatu 10.B.82, Helsinki. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jan Edström ja sihteeriksi Anja Toivola-Stambouli. Vuosikokous käsitteli seuraavat asiat:

o   Foorumin sääntöjen vahvistaminen väliaikaisen hallituksen tekemän esityksen pohjalta;

o   Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen;

o   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen;

o   Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta kahdeksi vuodeksi.

 

1.3 Foorumin säännöt

 

Perustamiskokous hyväksyi 24.1.2011 Foorumille säännöt. Väliaikainen hallitus esitti kuitenkin vuosikokoukselle seuraavia muutoksia: hallituksen toimikausi olisi kaksi eikä kolme vuotta; puheenjohtajiston rotaatiota ei kirjata sääntöihin; ja hallituksen jäsenten lukumäärä täsmennetään siten, että puheenjohtajiston lisäksi hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Vuosikokous hyväksyi nämä muutokset 10.5.2011.

 

Vuosikokouksen hyväksymät säännöt lähetettiin 7.10.2011 Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) USKOT-foorumin rekisteröintiä varten. PRH lähetti kuitenkin 20.11.2011 joukon muutosesityksiä sääntöihin, josta syystä Foorumin rekisteröinti siirtyi vuoden 2012 puolelle.

 

1.4 Hallitus 2011 – 2012

 

Vuosikokous valitsi yksimielisesti seuraavat hallituksen jäsenet toimikaudeksi 2011–2012:

Puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja:                         

Jan Edström, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)

Varapuheenjohtajat:

Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry

Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö)

 

Hallituksen jäsenet:

Yaron Nadbornik, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto ry

Henkilökohtainen varajäsen: Rony Smolar

Jari Portaankorva, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)

Henkilökohtainen varajäsen: Heikki Huttunen

Mikko Heikka, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko

Henkilökohtainen varajäsen: Risto Jukko

Pekka Y. Hiltunen, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko

Henkilökohtainen varajäsen: Timo Vasko

Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö)*

Henkilökohtainen varajäsen: Haris Bedretdin*

Pia Jardi,   Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

Henkilökohtainen varajäsen: Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen

Isra Lehtinen, Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

Henkilökohtainen varajäsen: Anas Hajjar.

 

*Suomen Islam-seurakunnan osalta hallituksen varsinaisen jäsenen ja hänen varaedustajansa nimet päätettiin hyväksyä annettavaksi hallitukselle vuosikokouksen jälkeen, kuten tapahtui.

 

Hallitus kutsui sihteeriksi Anja Toivola-Stamboulin ja rahastonhoitajaksi Perry Johanssonin.

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa, joista kolme ensimmäistä kertaa väliaikaisena, ja viisi kertaa vuosikokouksen jälkeen. Kokoontumiset järjestettiin vuorotellen eri taustayhteisöjen toimitiloissa, mikä antoi Foorumin jäsenyhteisöille mahdollisuuden tutustua paremmin toistensa toimintaan.

 

2.     Varsinainen toiminta

 

2.1 Toimintasuunnitelma 2011

Foorumin ensimmäinen vuosikokous hyväksyi toukokuussa 2011 loppuvuodeksi toimintasuunnitelman, jossa oli kolme prioriteettia: kotisivujen luominen Foorumille, moniuskontoisen kalenterin tuottaminen sekä teemaseminaarin järjestäminen. Kotisivujen tekemistä pidettiin kiireellisenä asiana paitsi moniuskontoisen kalenterin toteuttamisen kannalta myös sen vuoksi, että siinä USKOT-foorumi julkisesti määrittelee tavoitteensa ja toimintansa.  Kalenterihanke taas käsittää kolmen uskontokunnan (juutalaisuus, kristinusko, islam) juhlapyhät. Kalenteri haluttiin tuottaa sähköisessä muodossa jolloin se olisi ladattavissa Foorumin kotisivuilta. Sitä voitaisiin tarjota levitykseen erilaisiin kohteisiin kuten koulut, päiväkodit, sairaalat, vankilat, armeija ym.  Tavoiteaikatauluksi asetettiin vuoden 2012 alku. Näiden lisäksi suunniteltiin teemaseminaaria jostakin seuraavista aiheista: Taloudellinen tuki uskonnollisille yhteisöille, uskontojen yhteiskunnallinen merkitys, uskonnonvapaus vai vapaus uskonnosta, koulujen uskonnonopetus, tai uskonnot ja rauha.

 

2.1.1 USKOT-foorumin kotisivut

 

Hallitus käsitteli kotisivujen tekemistä useassa kokouksessaan. Yhteyksiä etsittiin jäsenyhteisöjen nettiosaajiin taloudellisesti mahdollisen mutta riittävän kapasiteetin omaavan kotisivuston rakentamiseksi. Asiaa pidettiin kiireellisenä sekä Foorumin tunnetuksitekemisen, ulkoisen tiedottamisen että kalenterihankkeen kannalta. Todettiin, että kotisivujen rakentaminen vaatii ammattilaista ja hyvää ylläpitoa, jolloin käytettävissä oleva budjetti osoittautui varsin vaatimattomaksi.

 

Sihteeri laati Foorumille tilapäiset kotisivut (uskot-resa.blogspot.com). Pysyvämmän ratkaisun löytämiseksi oltiin yhteydessä Kirkon Tiedotuskeskuksen sähköisen tiedotuksen yksikköön, jolla kuitenkaan ei ollut ylimääräistä kapasiteettia vuonna 2011. Pyydettiin myös tarjous toimivista kotisivuista eCredolta, joka ylläpitää mm. Suomen Ekumeenisen Neuvoston kotisivuja. Asia siirtyi vuodelle 2012.

 

Hallitus keskusteli myös USKOT-foorumin visuaalisesta ilmeestä, joka tulisi näkymään mm. nettisivuilla, kirjelomakkeissa ja tiedotteissa. Pohdittiin mahdollisuutta käyttää samaa kolmen uskonnollisen symbolin yhdistelmää, jota vuonna 2010 käytettiin Lasten oikeuksien julkilausumassa, ja kertomusvuonna uskontojohtajien uskonnonvapautta koskevassa lausunnossa. Asiasta oltiin yhteydessä graafikkoon, mutta ratkaisu siirtyi seuraavan vuoden puolelle.

 

2.1.2 Kalenterihanke

Vuosikokous hyväksyi esityksen moniuskontoisen kalenteri tuottamisesta todeten, että tällaiselle kalenterille on suuri tarve yhä enemmän monikulttuuristuvassa Suomessa. Koulut, päiväkodit, sairaalat, armeija ja moni muu yhteisö ottaisi mielellään käyttöönsä kalenterin, josta yhdellä näkymällä saisi perustietoa eri uskontojen juhlapyhien merkityksestä ja niiden viettotavoista. Se voisi myös vaikuttaa uskontojen välisen ymmärtämyksen ja tiedon lisäämiseksi. USKOT-foorumin kalenterihanke kaatui muutama vuosi sitten rahoituksen puutteeseen ja oli yhtenä syynä Foorumin järjestäytymisen alullepanoon.

 

Keskustelua sekä vuosikokouksessa että hallituksessa aiheutti se, että kalenterista ehdotettiin kolme uskontoa kattava: juutalaisuus, kristinusko ja islam, kun kouluissa on läsnä useita muitakin uskontoja. Tiedossa oli myös, että ainakin Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS, Lähetysseura sekä Ad Astra-yhdistys olivat kaavailleet moniuskontoisen kalenterin tuottamista ja että EU:llakin on omansa. Kun vielä Internetin kautta löytyy monia kalentereita, joissa on useita uskontoja, ja uskontojen sisälläkin on useita ryhmiä, joilla kullakin on erilaisia käytäntöjä, kysymykseksi nousi mihin raja vedetään. Päädyttiin siihen, että rajalliset resurssit huomioon ottaen edetään pienin askelin ja aloitetaan kolmen monoteistisen uskonnon juhlapyhistä, josta ehkä voidaan jatkossa laajentaa. Tässä vaiheessa kalenteri olisi sähköisessä muodossa ja ladattavissa Foorumin kotisivuilta. Sitä mukaa kun asiantuntemusta kertyy ja Foorumin toiminta laajenee, voitaisiin uskontojen määrää lisätä. Kalenteri tulisi tuottaa sekä suomeksi että ruotsiksi, ja materiaalia voisi tulostaa, niin että siitä voisi tehdä esim. julisteita kouluissa.

Hallitus kokosi kalenterihanketta toteuttamaan työryhmän, jossa oli edustajia kustakin uskontokunnasta. Kalenteriryhmään kuuluivat Daniel Weintraub, Anas Hajjar, Haris Bedretdin, Pekka Y Hiltunen, Heikki Huttunen ja puheenjohtaja, sekä kokoonkutsujana sihteeri.

 

Kalenteriryhmä laati kalenterin tuottamisesta seuraavan aikataulun:

1.       Ohjausryhmä sopii mukaan otettavista pyhistä sekä pyhien esittelyn yhteismuodosta (12/2011)

2.       uskonnot tuottavat ohjeiden mukaisen materiaalin (2/2012)

3.       toimittaja toimittaa materiaalin, tarkistaa sen yhteismitallisuuden ja oikeakielisyyden (4/2012)

4.       graafikko suunnittelee sivujen lopullisen julkiasun (5/2012)

5.       nettiyritys tuottaa materiaalin käyttöön ja huolehtii sen automatisoinnista (7/2012)

6.       sivut julkistetaan (8/2012).

Etsittiin myös mahdollisia yhteistyötahoja hankkeen toteuttamiseksi, esim. opetusalan koulutuskeskus EduCode ja SLS:n kulttuurirajat ylittävä työ. Myös Opetushallitus suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja suositteli nettiversiota. Ilmeni, että mikään aiemmin mainituista tahoista ei ollut löytänyt varoja kalenterihankkeeseensa. Kalenteriryhmä laati loppuvuodesta 15,000€:n suuruisen anomuksen Suomen Kulttuurirahastolle. Budjettiin kuului edellä mainitun lisäksi omarahoitusosuus, joka muodostuu kunkin jäsenyhteisön vapaaehtoisesta työpanoksesta, ja jonka arvioitiin olevan yhteensä noin 10,000€ eli 2,000€ / jäsenyhteisö.  Helmikuussa 2012 Kulttuurirahastosta ilmoitettiin, että rahoitusta ei saada.

 

2.1.3 Teemaseminaari

Kotisivujen ja kalenterihankkeen lisäksi Foorumin tavoitteena oli järjestää vuoden 2011 aikana yksi seminaari jostain Foorumin tarkoituksen kannalta tärkeästä aiheesta. Vuosikokouksessa kannatusta saivat erityisesti uskontojen yhteiskunnallinen merkitys ja koulujen uskonnonopetus. Näiden lisäksi harkittiin myös Kirkko- ja juutalaisuus – työryhmän aloitetta seminaarin järjestämiseksi käskyistä juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa, sekä ev.lut. kirkon ”Pyhä” – teemaa.

 

Ajatus seminaarin järjestämisestä ns. vihapuheesta syntyi Kultarannassa 11.8. järjestetyssä uskontojohtajien tapaamisessa, jolloin tasavallan presidentti teki tästä ehdotuksen. Hän ehdotti sellaisen seminaarin järjestämistä, jossa uskontojohtajat asettuisivat näkyvästi ja selkeästi suvaitsevaisen ja hyväksyvän Suomen asialle, vihapuhetta ja pelkoa vastaan. Presidentti olisi itse valmis olemaan seminaarissa mukana. Foorumin hallitus katsoi, että hanke olisi luontevaa jatkoa Hanasaaren seminaarille ja siksikin sopiva USKOT-foorumin järjestettäväksi. Hallitus oli yksimielinen siitä, että tällaista tarjousta ei voi olla käyttämättä, koska eriarvoisuuden kasvu ja vihapuheen lisääntyminen ovat tosiasioita tämän päivän Suomessa.

 

 

Hallitus nimesi puheenjohtajistosta ja sihteeristä koostuvan työryhmän suunnittelemaan ns. vihapuheseminaaria. Tasavallan presidentin aikatauluista johtuen seminaarin siirtyi pidettäväksi 19.1.2012 Säätytalossa, ja valmistelu tapahtui joulu-tammikuun aikana. Puheenjohtajisto kokoontui kolme kertaa sopimaan kutsuttavista ja suunnittelemaan ohjelmaa. Sihteeri hoiti kutsujen lähettämisen yli sadalle kutsuvieraalle, joihin kuului poliitikkoja, median edustajia, tutkijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja järjestöjen edustajia.

 

 

Seminaarin tunnukseksi päätettiin: ”Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan: Puhukaamme hyvää toisistamme”. Tasavallan presidentti lupautui avaamaan seminaarin. Alustajiksi päätettiin kutsua valtionsyyttäjä Mika Illman (Vihapuhe ja sananvapaus), ministeri Elisabeth Rehn (Vihapuheen vaarat), ja vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen (Median vastuu vihapuheesta). Kolmen monoteistisen uskontojen johtajia pyydettiin esittämään kokemuksia siitä, miten omaa uskonyhteisöä on käsitelty julkisuudessa ja sosiaalisia medioissa sekä esittämään ehdotuksia siitä, miten voidaan edistää asiallista keskustelua uskonnoista ja vakaumuksista julkisuudessa. Päätettiin vielä olla yhteydessä Kirkon Tiedotuskeskukseen seminaarin tallentamiseksi videolle.

Koska seminaari ajoittui vuoden 2012 puolelle, siitä raportoidaan erikseen vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

 

2.2 Kannanotot

2.2.1 Vastine HBL:ssä esitettyyn asiattomaan uskontokritiikkiin

Puheenjohtaja konsultoi varapuheenjohtajia HBL:ssä 12.3.2011 julkaistun kirjoituksen johdosta ja kirjoitti kannanoton.

 

 

2.2.2 Surunvalittelukirje Norjan tapahtumien johdosta

Hallitus lähetti Norjan suurlähetystön kautta Norjan kansalle surunvalittelunsa Utön ja Oslon traagisten terroritekojen johdosta.

 

2.2.3 Uskonnonvapauslausunto

Perustamiskokouksen ehdotuksesta hallitus otti kantaa Foorumin yhteiseen julistukseen uskonvapauden puolesta. Todettiin, että Suomen kirkkojen Vastuuviikon teemana 2011 oli uskonnonvapaus, ja että asia koskee kaikkia uskontokuntia. Päätettiin suhtautua yhteisen julistuksen antamiseen myönteisesti, ja esittää asia uskontojohtajien kokoukselle 10.3.2011. Uskontojohtajat nimesivät työryhmän, joka laati ehdotuksen kannanotoksi. Ryhmään kuuluivat Gideon Bolotowsky, Okan Daher ja Jan Edström. Kannanotossa korostetaan yhteiskuntarauhan säilyttämistä.

Uskontojohtajien uskonnonvapauslausunto (15.4.2011) esiteltiin mediatilaisuudessa tiistaina 25.10 Helsingin juutalaisessa keskuksessa. Paikalla oli noin kymmenen toimittajaa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi pääsihteeri Heikki Huttunen. Gideon Bolotowsky esitti isäntäyhteisön tervehdyksen, suurlähettiläs Sauli Feodorow UM:stä puhui uskonnonvapaudesta poliittisena ihmisoikeutena, Jan Edström kertoi lausunnon taustasta, Okan Daher puhui lausunnon merkityksestä, arkkipiispan sihteeri Heikki Jääskeläinen esitti ev.lut. kirkon arkkipiispa Kari Mäkisen tervehdyksen. Isra Lehtinen edusti SINE:a ja vastasi muiden uskontojen edustajien kanssa toimittajien kysymyksiin. Tilaisuudesta tuli hyvää palautetta.

 

Uskonnonvapauslausunto luovutettiin juhlallisesti tasavallan presidentille 28.10.2011. Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo esitteli lausunnon taustan ja merkityksen, jonka jälkeen arkkipiispa Kari Mäkinen luovutti lausunnon presidentille. Delegaatioon kuuluivat myös Gideon Bolotowsky Juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta, Okan Daher Suomen Islam-seurakunnasta, Abdi-Hakim Yasin Ararse Suomen Islamilaisesta Neuvostosta, Anna Hyvärinen Ekumeenisen vastuuviikon edustajana, sekä Jan Edström USKOT-foorumista. Kokouksessa todettiin, että tämä oli ensimmäinen kerta kun juutalaiset ja muslimit osallistuivat uskonnonvapautta koskevaan kannanottoon.

 

 

2.2.4 Uskonto Suomessa –lausunto

USKOT-foorumin hallitus päätti antaa palautetta sisäasiainministeriön hankkeesta laatia ohjekirja Suomeen tuleville maahanmuuttajille (Perustietoa Suomesta). Kirjan luonnos oli netissä osoitteessa lifeinfinland.fi. Luonnoksen uskontoa koskevaa osuutta pidettiin puutteellisena. Hallitus laati sähköpostitse tekstin, joka toimitettiin kirjoittajille USKOT-foorumin nimissä.

 

3.     Kansainväliset yhteydet


3.1  ECRL ja WCRP

USKOT-foorumi oli vastaanottanut kutsun osallistua ECRL:n (European Council of Religious Leaders – Euroopan uskontojohtajien neuvosto) kokoukseen Roveretossa, Italiassa 4-7.4.2011. Foorumin hallitus katsoi, että tilapäisen luonteensa vuoksi sen ei tulisi lähettää täysimääräistä delegaatiota kansainväliseen kokoukseen, vaan että pysyvän hallituksen asia on käydä keskustelu kansainvälisten yhteyksien luomisesta ja kansainvälisiin järjestöihin kuulumisesta. Päätettiin lähettää Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli tutustumaan ECRL:n toimintaan tarkkailijan ominaisuudessa.

Myöhemmin syksyllä USKOT-foorumin edustajia oli kutsuttu WCRP:n (World Conference of Religions for Peace - Uskonnot rauhan puolesta –konferenssi) johtohenkilöiden kanssa järjestettyyn tapaamiseen Suomen Lähetysseurassa 31.10.2011. Mm. pääsihteeri William Wendley ja Euroopan uskontojohtajien neuvoston pääsihteeri Stein Willumstad alustivat uskontojen roolista rauhan- ja sovintotyössä.

 

 

Hallitus kävi yleistä keskustelua WCRP:stä ja ECRL:stä (European Council of Religious Leaders), joka toimii myös Religions for Peace:n (RfP) Euroopan aluetoimistona. Todettiin, että piispa Kaarlo Kalliala on Ev.lut. kirkon edustajana ECRL:n jäsen, jaa että Kirkon Ulkomaanavun johtaja Antti Pentikäinen oli ollut vuoden WCRP:n päämajassa New Yorkissa. Katsottiin, että USKOT-foorumilla on sekä saatavaa että annettavaa kansainvälisten yhteyksien kautta. Nyt ei kuitenkaan ollut kysymys tähän organisaatioon liittymisestä, vaan päätettiin että seurataan sen toimintaa mm. tiedotteiden avulla.

 

3.2 YK:n Sivilisaatioiden Allianssi

YK:n Sivilisaatioiden Allianssin Korkea edustaja Jorge Sampaio (UN Alliance of Civilizations - AoC) vieraili Suomessa 4-7.9.2011. UM:n järjestämään uskonnollisten yhteisöjen edustajien lounastapaamiseen 7.9. osallistuivat USKOT-foorumin edustajina puheenjohtaja Jan Edström ja varapuheenjohtaja Okan Daher, Juutalaisyhteisön edustajana Rony Smolar, sekä Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli. Tilaisuudessa keskusteltiin alustavasti osallistumisesta AoC:n alullepaneman maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon (World Interfaith Harmony Week) järjestelyihin helmikuussa 2012.

 

Viikko järjestettiin ensimmäisen kerran 2011. Suurlähettiläs Ilari Rantakari, joka toimii YK:n Sivilisaatioiden Allianssin yhdyshenkilönä, tiedusteli USKOT-foorumin halukkuutta toimia yhteyspisteenä eri toimijoiden välillä, jotka suunnittelevat tapahtumia em. viikolle. Todettiin USKOT-foorumin resurssien rajallisuus, erityisesti huomioon ottaen samaan aikaan osuvan vihapuheseminaarin järjestelyt, ja päädyttiin siihen, että ei oteta vastaan tarjottua yhteyspisteroolia, mutta rohkaistaan omia taustayhteisöjä osallistumaan viikon viettoon.

 

4.     Talous

 

Vuoden 2011 talousarvio perustui kunkin viiden taustatahon samansuuruiseen jäsenmaksuun, joksi vuosikokous oli päättänyt 300 euroa.  USKOT-foorumin koko vuosibudjetti 1,500 euroa jakautui siten, että 600 euroa oli varattu kotisivujen tekoon, toiset 600 euroa henkilöstökuluihin ja 300 euroa toimistokuluihin.

 

Johtuen toiminnan käynnistysvaiheesta, USKOT-foorumi toimi suurimman osan vuotta vapaaehtoistyöpanoksen varassa. Suurin osa varoista saapui yhdistyksen tilille loppuvuodesta, eikä kotisivujen perustamiseen allokoituja varoja voitu käyttää toimintavuoden aikana. Samoin sihteerin palkkion maksu siirtyi seuraavalle vuodelle. Vain runsas kolmasosa budjetista käytettiin vuoden 2011 aikana kokous- ja hallintokuluihin.

 

Toimintavuoden aikana hallitukselle tuli selväksi, että vuoden 2011 budjetin tasolla USKOT-foorumi ei pysty toimimaan tehokkaasti tavoitteittensa saavuttamiseksi, vaan että jäsenmaksun määrään on välttämätöntä esittää muutoksia, vaikka usean jäsenyhteisön omakin talous on varsin tiukalla. Lisäksi on tarpeen löytää ulkopuolista rahoitusta tärkeiden projektien, kuten moniuskontoisen kalenterin ja toimivien kotisivujen toteuttamiseksi.