Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Vuosikertomus 2016

Suomi on USKOT-foorumin perustamisen jälkeen muuttunut monella tavalla. Maastamme on tullut entistä monikulttuurisempi ja uskonnot ovat tulleet entistä näkyvämmäksi ihmisten arjessa. USKOT-foorumin tehtävä – yhteiskuntarauhan vaaliminen ja uskontojen välisen vuoropuhelun edistäminen – on saanut vahvan sisällön: yhteiskuntarauha ei enää olekaan itsestäänselvyys.

 

Vuonna 2016 USKOT-foorumin viranomaisyhteydet lisääntyivät merkittävästi. Foorumi kutsuttiin jäseneksi useisiin neuvottelukuntiin ja työryhmiin, ja siltä pyydettiin lausuntoja kehitteillä olevista hankkeista. Sisäministeriön kanssa järjestettiin pyöreän pöydän tapaaminen. Tilaisuuden aihe oli ”Uskonnot yhteiskunnan vastakkainasettelua ja polarisaatiota vastaan”.

 

Tehokkaan toiminnan edellytyksenä on riittävät taloudelliset resurssit. Vuoden 2016 lopussa valtiovalta myönsi USKOT-foorumille 20 000 euron yleisavustuksen. 

 


Vuosikertomus 2016.pdf