Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

VuosikertomuksetUSKOT-foorumi lähti vuoteen 2017 tunnuksenaan ”Näkymisen vuosi”. Toimintasuunnitelmassa todettiin, että Suomen juutalaiset, kristityt ja muslimit ovat foorumin puitteissa jo kuuden vuoden ajan tehneet...
Suomi on USKOT-foorumin perustamisen jälkeen muuttunut monella tavalla. Maastamme on tullut entistä monikulttuurisempi ja uskonnot ovat tulleet entistä näkyvämmäksi...
USKOT-foorumin vuosikertomus on nyt kuvitettu! Katso koko kertomus liitteestä.Vuonna 2015 uskonto oli entistä enemmän esillä  julkisessa keskustelussa. Uskonnonopetus ja uskonnon asema koul...
Vuonna 2014 uskonto oli esillä sekä mediassa että laajemmin julkisessa keskustelussa. Uskonnonopetus ja yleisemmin uskonnon asema kouluissa puhuttivat. Ääri-islamilaisen ISIS -liikkeen nousu kirvoitti...
 Vuosi 2013 oli USKOT -foorumin kolmas toimintavuosi. Prioriteeteiksi määriteltiin uskonnonopetuskeskusteluun osallistuminen, moniuskontoisen kalenterin edelleen kehittäminen, yhteiskuntarauh...
Vuosi 2012 oli USKOT -foorumin toinen toimintavuosi. Foorumin ensimmäinen vuosikokous hyväksyi toukokuussa 2011 toimintasuunnitelman, jossa oli kolme prioriteettia: kotisivujen luominen USKOT -foor...
”Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf – RESA-forumet” -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 24.1.2011 klo 16.00-18.00 Suomen Evankelis-luterilais...