Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Viharikosraportointi

Viharikokset Suomessa 2014–2018 – järjestöjen varjoraportti


Mikä on viharikos?Viharikos on rikos, jonka syy eli motiivi on tekijän tuntema viha tai ennakkoluulo jotakin ihmisryhmää kohtaan. Syy voi olla uhrin todellinen tai oletettu seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu, ihonväri tai syntyperä, etninen tai kansallinen tausta, uskonto, vakaumus tai vammaisuus. 
Mikä tahansa rikos voi olla viharikos. Poliisin tietoon tulleista viharikoksista suurin osa on ollut pahoinpitelyjä, omaisuuteen kohdistuvia vahingontekoja, laittomia uhkauksia tai kunnianloukkauksia.

Laadimme varjoraportin viharikoksista
USKOT-foorumi keräsi yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa uhrien, uhrien läheisten sekä silminnäkijöiden ilmoituksia Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneista viharikoksista 15.8.–22.10.2018.

Laadimme saamiemme tietojen pohjalta varjoraportin. Varjoraportti on osa Against Hate -hanketta, jota rahoittaa EU-komissio, ja se julkaistaan alkuvuodesta 2019. Varjoraportin tietoja käytetään viharikosten ehkäisemiseen.

Viharikoksen uhrille on tarjolla apua: .


THE PROJECT AGAINST HATE IS SUPPORTED BY THE RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION.