Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT-foorumi etsii toiminnanjohtajaa nykyisen siirtyessä eläkkeelle

Monipuolinen tehtäväkuva tarjoaa mahdollisuuden osallistua vaikuttamistyöhön uskontojen näkökulmasta sekä mediassa että viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnanjohtajana vahvistat ja vakiinnutat Foorumin roolia uskontojenvälisen yhteistyön toimijana. Toiminnanjohtaja on tässä vaiheessa Foorumin ainoa työntekijä ja työskentelee läheisessä yhteistyössä puheenjohtajiston ja hallituksen sekä muiden luottamuselinten kanssa. Tehtävä on 80% -osa-aikainen.Lue lisää