Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT-foorumi sai yleisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2017 valtionavustusta USKOT-foorumin toimintaan. Myönnetyllä avustuksella edistetään hyviä suhteita eri uskonnollisten ryhmien välillä tukemalla uskontojen välistä vuoropuhelua.