Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Uskonnonvapaus – missä menee raja? -seminaaritapahtuma keräsi Eduskunnan kirjaston Aurorasalin täyteen

USKOT-foorumi järjesti yhdessä Suomen vapaakristillisen neuvoston, eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n, Frikyrklig Samverkan FS rf:n, Suomen Ekumeenisen Neuvoston sekä Helsingin seurakuntayhtymän kanssa Uskonnonvapaus – missä menee raja? -seminaarin keskiviikkona 6.2.2019 osana YK:n Yhteisymmärrysviikon ohjelmaa. 
 
Eduskunnan kirjaston Aurorasalissa järjestetyssä tapahtumassa kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja uskonnonvapauden merkityksestä sekä kansanedustajien ajatuksia aiheesta. Sali oli iloksemme täynnä: paikalle oli kerääntynyt noin seitsemänkymmentä uskonnonvapaudesta kiinnostunutta vierasta. Seminaaria seurattiin myös livestriimauksen kautta kotikatsomoissa. 
 
Kolmituntisen seminaarin ensimmäisen puhujan The International Religious Freedom Associationin pääsihteeri Ganoune Diopin mukaan uskonnonvapaus merkitsee paljon muutakin kuin laillista vapautta harjoittaa uskontoaan – se liittyy ihmisyyteen ja puuttuu tänä päivänä edelleen 5,5 miljardilta ihmiseltä maailmassa. Professori Elina Vuola puolestaan korosti uskontolukutaidon ja uskontokielitaidon tärkeyttä yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Professori Tuula Sakaranaho painotti puheenvuorossaan uskonnonvapauden monitasoisuutta moniuskontoisessa ja 
-katsomuksellisessa yhteiskunnassa: uskonnonvapauden painotukset muovautuvat ajan ja ympäröivän maailman mukana. Molemmat professorit puhuivat uskonnollistamisen ja toisaalta niin sanotun uskontosokeuden ongelmallisuudesta. 
 
Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen eri uskontojen edustajat kertoivat lyhyissä videopätkissä ajatuksiaan uskonnonvapaudesta ja sen rajoista. Näiden videoiden aiheita kommentoivat paneelikeskustelussa seitsemän puolueen kansanedustajat Mika Niikko (PS), Ozan Yanar (Vihr.), Pilvi Torsti (SDP), Sari Essayah (KD), Anna Kontula (Vas.), Katri Kulmuni (Kesk.) ja Eva Biaudet (RKP). Keskustelua käytiin muun muassa positiivisen ja negatiivisen uskonnonvapauden eroista, katsomusaineiden opetuksesta ja lapsen oikeudesta uskontoon.
 
Raakatallenne tapahtumasta löytyy (seminaariohjelma alkaa n. 27 minuutin kohdalta). Editoitu versio videosta valmistuu helmikuun loppuun mennessä.