Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Tarinateatteri-illassa koettiin ymmärryksen ja hämmennyksen hetkiä

USKOT-foorumi, Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjestivät yhdessä tarinateatteriryhmä Foxtrottin kanssa ”Ymmärryksen ja hämmennyksen hetkiä” – tarinateatteri-illan uskontojen kohtaamisesta tiistaina 5.2.2019 osana YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa. 

 

Tarinateatteri on improvisaatioon perustuva teatterin muoto: jokainen esitys on erilainen ja rakentuu yleisön ja esiintyjien vuorovaikutuksessa, yhteisöllisessä luovassa prosessissa. Tarinateatterissa yleisön tehtävänä on katsomisen lisäksi kertoa tarinoita sekä jakaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan muiden paikallaolijoiden kanssa. Ohjaaja antaa yleisön kertomuksille dramaturgisen muodon, jonka näyttelijät puolestaan esittävät improvisaation keinoin. Jokainen katsoja toimii osana tarinateatteria haluamallaan tavalla, joko ainoastaan tarkkaillen tai tarinankertojan tuolissa istuen.

 

Idea tarkastella uskontojen kohtaamisia tarinateatterin keinoin syntyi tarpeesta tuoda uskontojen vuoropuhelua ruohonjuuritasolle. Ihmisiä haluttiin herättää ymmärtämään, että erilaiset uskonnot ja katsomukset eivät elä ihmisistä irrallaan, vaan ovat läsnä jokapäiväisissä kohtaamisissa, vaikka emme aina sitä tiedostaisi. 

 

Ilta oli onnistunut ja nimensä mukaisen hämmennyksen ja ymmärryksen lisäksi täynnä koskettavia kohtaamisia ja naurua. Lavalla seikkailtiin muun muassa buddha-patsaan juurella Sri Lankassa, koulun käytävillä matkalla eri katsomusaineiden oppitunneille ja junan ohjaamossa ramadanin aikaan. Lisäksi pohdittiin pyhyyden kokemusten moninaisuutta ja uskontoa olennaisena osana omaa identiteettiä sekä esitettiin toive vieläkin monimuotoisemmasta yleisöstä ja katsomusten kirjosta. 

 

Suurkiitos katsojille, tarinoitaan rohkeasti jakaneille ja tarinateatteriryhmä Foxtrottille sekä Nukketeatteri Sampolle upeista puitteista! Toivottavasti uskontojen kohtaamiselle tarinateatterin kautta saadaan jatkoa – kysyntää sille oli yleisössä runsaasti.