Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Pääsihteeri Villumstadin vierailu 11.9.2013

Pääsiht. Stein Villumstad keskellä; vas. Abdoulmajid Tahirou ja Abd. Jardi, oik. Anja Toivola ja Ilari Rantakari

Euroopan uskontojohtajien neuvoston (European Council of Religious Leaders -ECRL) pääsihteeri Stein Villumstad vieraili Suomessa 11.9.2013 USKOT -foorumin kansainvälisten asioiden työryhmän kutsumana.

  

 

Tapaamisessa esille nousivat uskontojen välisen toiminnan kansainväliset ulottuvuudet, USKOT -foorumin mahdollinen osallistuminen Religions for Peace (RfP) -järjestön toimintaan, sekä RfP:n Wienissä marraskuussa pidettävä yleiskokous.

Foorumin varapuheenjohtaja Kalliala vahvisti USKOT -foorumin toivovan yhteistyö/jäsenyys -statusta (affiliated status) RfP:n kanssa, sillä se antaisi mahdollisuuden oppia muiden kokemuksista sekä auttaisi valmistautumaan yhä kovenevaan ilmapiiriin myös Suomessa.

 

  Erityisen kiinnostavaksi RfP:n tekee USKOT -foorumin kannalta se seikka, että RfP on kansainvälisistä tahoista ainoa joka toimii uskontoja edustavien instituutioiden välisenä kanavana eikä siis perustu yksittäisten henkilöiden aktiivisuudelle, kuten esim. United Religions Initiative (URI) tai amerikkalainen Parliament of Religions.

 

Pääsihteeri Villumstad tapasi 11.9. sekä USKOT -foorumin kansainvälisen työryhmän että hallituksen jäseniä.  Kansainvälisen ryhmän tapaamiseen osallistuivat Ilari Rantakari, Abdessalaam Jardi ja Rony Smolar sekä Foorumin sihteeri Anja Toivola-Stambouli. Laajempaan tapaamiseen osallistuivat edellä mainittujen lisäksi USKOT -foorumin molemmat varapuheenjohtajat, Kaarlo Kalliala ja Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, SINE:n puheenjohtaja Anas Hajjar, Fokus ry:n vs. toiminnanjohtaja Riitta Latvio, sekä kolme edustajaa eri muslimiyhteisöistä. USKOT -foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik oli ulkomaanmatkan vuoksi estynyt osallistumasta.

 

  Villumstadin ohjelmaan oli myös sisällytty Ulkoasiainministeriössä järjestetty Suomessa juuri valmistuneita uskonnonvapaussuosituksia koskeva tapaaminen, johon osallistuivat Tiina Jortikka-Laitinen, entinen Suomen Tunisian suurlähettiläs, joka on juuri aloittanut UM:n uutena yhteyshenkilönä YK:n Sivilisaatioiden Allianssiin, Anna Hyvärinen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston projektisihteeri, sekä Ilari Rantakari ja Anja Toivola-Stambouli. Anna Hyvärinen esitteli ”Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle” –julkaisua. Villumstad kertoi puolestaan Norjan ulkoministeriön myöskin tänä vuonna ilmestyneestä samantyyppisestä julkaisusta ”Protection and Promotion of the Rights and Freedoms of Persons belonging to Religious Minorities”.

 

 Eri yhteyksissä Villumstad rohkaisi siirtymään uskontojenvälisestä dialogista askeleen eteenpäin yhteisiin sitoumuksiin ja edelleen yhteiseen toimintaan.