Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Marrakeshin julistus

Tammikuussa 2016 Marokon Marrakeshissa julkaistiin noin kolmensadan muslimioppineen ja –johtajan allekirjoittama julistus, joka koskee muslimimaissa elävien uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia. Se huipentuu toteamukseen: ”Uskontoa ei saa käyttää välineenä, joka antaisi oikeuden millekään uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien heikentämiselle islamilaisissa maissa.”

 

Marrakeshin julistus perustelee vähemmistöjen oikeudet ja yhtäläisen kansalaisuuden toisaalta Koraanilla, toisaalta Medinan asiakirjalla, joka saa arvovaltansa itse profeetta Muhammedilta. Sen mukaan ”Medinan asiakirjan tarkoitusperät antavat asianmukaiset kehykset kansalliselle perustuslaille maissa, joissa on muslimienemmistö. Se on myös sopusoinnussa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja sen artikloiden, kuten ihmisoikeusjulistuksen ja yleisen järjestyksen noudattamisen, kanssa.”

 

Julistus on merkittävä ainakin kahdessa suhteessa. Ensiksikin se  tähtää vähemmistöjen suojeluun ja yhteiskuntarauhaan, mikä on itsessään tärkeää ja olennaista. Toiseksi se rakentaa yhteistä pohjaa uskontojen väliselle keskustelulle ja kohtaamiselle, kun se päätyy omasta uskonnostaan käsin sellaisiin periaatteisiin ja arvoihin, jotka ovat laajasti hyväksyttyjä.

 

Julistuksen on arabiasta suomentanut Kaarlo Yrttiaho.

 


marrakeshin_julistus_.pdf