Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Tapahtumat»Another excellent example in Finland is the National Forum for Cooperation of Religions in Finland - CORE. It brings together three religions: Judaism, Christianity and Islam. The forum's purpose is...
Euroopan uskontojohtajien neuvoston (European Council of Religious Leaders -ECRL) pääsihteeri Stein Villumstad vieraili Suomessa 11.9.2013 USKOT -foorumin kansainvälisten asioiden työryhmän kutsumana...
The Islamic community in Estonia has acted in support of the protest by the local Jewish community in connection with the provocative exhibition on the Holocaust that opened in Tartu over the w...
Uskontojen yhteistyöfoorumi Suomessa - USKOT-foorumi ry hyväksyttiin Religions for Peace - RfP (Uskonnot rauhan  puolesta) verkoston ja samalla ECRL:n (Euroopan uskontojohtajien neuvosto) j...
 YK:n alaisen Sivilisaatioiden Allianssin (UN Alliance of Civilizations – AoC- www.unaoc.org) uusi Korkea edustaja, suurlähettiläs Nassir Abdulaziz Al-Nasser vieraili Suomessa syyskuun alus...
Euroopan uskontojohtajien neuvoston (European Council of Religious Leaders -ECRL) pääsihteeri Stein Villumstad vieraili Suomessa 11.9.2013 USKOT -foorumin kansainvälisten asioiden työryhmän kuts...
Kristilliset
Juutalaiset
Muslimit
Kansalliset juhlapäivät