Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Verksamhetsberättelse 2015

resa_vb_2015_-1.pdf

År 2015 syntes religionen i medierna och det offentliga samtalet. Religionsundervisningen och religionens plats i skolan diskuterades. Framväxten av terrornätverket ISIS, terrordåd i Paris och på andra håll, och hundratusentals krigsflyktingar gjorde att klimatet blev mera hatfyllt. Den rädsla för att bli stämplade som många muslimer kände i början av året blev vardag efter några månader.    

 

Det fanns alltså ett stort behov för RESA-forumet att hålla sig framme och påverka, mer än vad vi förmådde. Vi fick mycket synlighet och därmed uppstod också många förväntningar som det blev mera utmanande att svara på. RESA-forumet har trots sin breda samhälleliga förankring fortfarande fungerat i huvudsak på frivillig bas – trots att det i januari 2016 gått fem år sedan Forumet grundades.