Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

RESA-forumet är nu medlem av ETNO

Statsrådet har den 11 februari tillsatt en ny delegation för etniska relationer ETNO för fyraårsperioden 2016-2020. RESA-forumet är en av 10 organisationer som är med. Nu gäller det att arbeta för att skapa ett positivt attitydklimat mellan olika befolkningsgrupper.

 

Delegationen har totalt 34 medlemmar. RESA-forumets representant är verksamhetsledaren Anja Toivola-Stambouli, ersättare ordföranden Atik Ali.

 

Delegationen för etniska relationer är verksam i anslutning till justitieministeriet och har till uppgift att främja samarbetet mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna.

 

Delegationen är ett expertnätverk för frågor som gäller migration, integration, likabehandling och främjande av dialogen mellan olika befolkningsgrupper. Delegationen kan ta initiativ bl.a. för att främja invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka och för att skapa ett positivt attitydklimat mellan olika befolkningsgrupper.

 

Delegationen fattar inte bindande beslut, men genom sin sakkunskap och aktiva och initiativrika verksamhet kan delegationen påverka utvecklingen av till exempel invandrings- och integrationspolitiken.