Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

RELIGIONERNA TILLSAMMANS FÖR SAMHÄLLSFREDEN

Representanter för religiösa samfund undertecknade den 27.9.2016 på Ständerhuset i Helsingfors ett gemensamt utlåtande att främja samhällsfreden.  Inrikesministeriet och RESA-forumet hade tillsammans organiserat mötet.

Samfunden, som representerar judendom, kristendom och islam, vill visa att olika religiösa samfund kan samexistera. De undertecknade vill på sina håll agera för fred och samarbete, mot hatretorik och våld.

 

Se härunder den svenska versionen. Texten finns också på finska, engelska och arabiska.

 

En större kulturell mångfald berikar och utmanar det finländska samhället på ett nytt sätt. Olika religioner och åskådningar har blivit en allt synligare del av vår livsverklighet. Finland har alltid varit mångkulturellt och mångreligiöst. Det är vår styrka att Finland ligger mellan öst och väst. En av vår tids grundläggande frågor är att mötena mellan religioner, kulturer och olika befolkningsgrupper är konstruktiva och fredliga.

 

Religionerna har en viktig uppgift i fråga om att upprätthålla och främja samhörighet. Vår religionsfrihet som varat i nästan hundra år understryker likabehandling, ömsesidig respekt och samarbete. Det är en bra utgångspunkt för en dialog mellan religioner och åskådningar och garanterar religionsfred för alla.

 

Genom vårt exempel vill vi ta avstånd från ökade motsättningar och hatretorik. Vi vill visa att olika religiösa samfund kan samexistera. För att eliminera misstankar räcker det inte att man tolererar den andra. Individer eller hela gemenskaper får inte lämnas utanför och de får inte heller ställa sig utanför. Ett välmående och framgångsrikt Finland behöver en insats från alla som bor här.

 

Det blir allt viktigare med religionsundervisning och religiös läskunnighet. Bristen på kunskap kan leda till missbruk av religioner både inom och utanför dem. I bästa fall förebygger undervisningen i egen religion extremtänkande, stärker sund identitet och ökar förståelsen för andra religioner.

 

Religionerna är en naturlig del av vardagen. En sund religiös identitet främjar inte radikalisering utan förhindrar den. Bara det som man kan säga offentligt kan också vara föremål för offentlig diskussion och kritisk granskning. Religionerna är inte ett hot utan en resurs för samhället.

 

En vardaglig dialog och vänlighet utgör det bästa fredsarbetet. Dessa skapar en erfarenhet av att var och en av oss är en del av det finländska samhället och att vi tillsammans kan bygga upp detta land. Att möta varandra med respekt skapar förtroende. Alla vi förbinder oss till det arbete som stärker samhörigheten i det finländska samhället.

 

 

Vi agerar på våra håll för fred och samarbete, mot hatretorik och våld. Vi gör vårt bästa för att också nykomlingarna ska känna sig välkomna och att olika etniska bakgrunder och kulturer ska upplevas som en rikedom. Vi förbinder oss att främja möten där människor med olika religiösa bakgrunder kan lära känna varandra. Vi undertecknade åtar oss att på våra håll främja samhällsfred samt respekt och dialog mellan människor och religioner.