Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Religion är aktuellt

Regeringens beslut att skära i religions- och livsåskådningsundervisningen är beklagligt och kortsiktigt, och tar inte hänsyn till den globala verklighet vi lever i. Det räcker med att ta del av dagsnyheterna för att märka hur religion och kultur, som ofta går in i varandra, är en del av världshändelser som till exempel den arabiska våren och EU:s kris. Beslutet vittnar också om en snäv syn på religionsundervisningens betydelse för invandrare och religiösa minoriteter. Kännedom om den egna religionen och kulturen ger viktiga verktyg för de ungas identitetsutveckling och för deras möte med andra världsåskådningar och kulturer, både här hemma och internationellt.


Beslutet strider också mot regeringsprogrammet som vill öka värdefostran i skolorna. Om regeringen vill stöda etisk fostran för alla, samt mångkultur, invandrares integrering i samhället, dialog och samhällsfred borde den istället för att skära ned i religions- och livsåskådningsundervisningen stärka den. Det är viktigt att hålla fast vid det system som religionsundervisningen i skolan bygger på och utveckla det. Olika religioners och kulturers samexistens är en del av vårt samhälles grundvärderingar. Det är därför dags att börja se
religionsundervisningen som en rikedom och en investering för framtiden.

Jan Edström
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet

Björn Vikström
Biskop i Borgå stift

Henrik Nymalm
Frikyrklig Samverkan FS rf.

 

HUFVUDSTADSBLADET 29.6.2012