Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Atik Ali från Islamska församlingen (Islam-seurakunta) är ny ordförande för RESA-forumet

Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf  höll sitt femte årsmöte i Helsingfors måndagen den 13 april 2015.

Mötet valde styrelse för en tvåårsperiod 2015 - 2016. Enligt organisationens rotationssystem valdes till ordförande Ati Ali, jurist och ordförande för Suomen Islam-seurakunta. Han efterträder ordföranden för Centralrådet för de judiska församlingarna Yaron Nadbornik, som valdes till vice-ordförande tillsammans med biskopen i Åbo, Kaarle Kalliala från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Till övriga styrelsemedlemmar och ersättare valdes följande: Ekumeniska Rådet i Finland, Jan Edström (Ilari Rantakari) och Milena Parland (Jari Portaankorva); Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Pekka Yrjänä Hiltunen (Risto Jukko); Suomen Islam-seurakunta, Varol Abdrahim (Deniz Bedretdin); Islamska rådet i Finland, Isra Lehtinen (Mohammed Alschaar) och Pia Jardi (Abdessalam Jardi); och Centralrådet för de judiska församlingarna i Finland, John Burstein (Jan Cibulka).

 

Mötet konstaterade att verksamhetsåret varit mycket händelserikt. Religion har varit ett stående samtalsämne i den allmänna debatten. Särskilt har religionsundervisningen och terrororganisationen IS med sin religiösa retorik och våldsverkan engagerat.  Forumet har uttalat sig och deltagit i diskussioner om religionsundervisning och stämplingen av vanliga muslimer som terrorhot. Behovet att medverka i diskussioner och påverka har varit större än resurserna. Utmaningar för 2015 är stabilisering av organisationens ekonomi, effektiv rapportering och påverkan.