Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

På svenskaRESA-forumet valde synlighet som sitt årstema 2017. I verksamhetsplanen konstaterades att judar, kristna och muslimer i Finland redan har idkat regelbundet samarbete i sex år inom ramen för forumet. S...
Efter att RESA-forumet grundades har Finland förändrats på många sätt. Vårt land har blivit mera mångkulturellt och religionerna har blivit allt synligare i människ...
De nordiska länderna präglas av en gemensam syn pa  religions- och åskådningsfrihet. Förutom yttrandefriheten hör en strävan till att skydda de svaga och stärka våra samhällen genom att säkra all...
Hösten 2016 antogs ett nytt undervisningsprogram för den grundläggande utbildningen. På vissa orter har religionsundervisningen för elever från minoritetsreligionerna tagits bort helt. Man före...
Representanter för religiösa samfund undertecknade den 27.9.2016 på Ständerhuset i Helsingfors ett gemensamt utlåtande att främja samhällsfreden.  Inrikesministeriet och RESA-forumet hade...
År 2015 syntes religionen i medierna och det offentliga samtalet. Religionsundervisningen och religionens plats i skolan diskuterades. Framväxten av terrornätverket ISIS, terrordåd i Paris och p...
Statsrådet har den 11 februari tillsatt en ny delegation för etniska relationer ETNO för fyraårsperioden 2016-2020. RESA-forumet är en av 10 organisationer som är med. Nu gäller det att arbeta fö...
Ledare för judar, kristna och muslimer i Finland stöder det pågående klimatmötet i Paris. Representanter för de så kallade abrahamitiska religionerna samlades 2.1.2 i Helsingfors inom ramen for...
Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf  höll sitt femte årsmöte i Helsingfors måndagen den 13 april 2015. Mötet valde styrelse för en tvåårsperiod 2015 - 2016. Enligt organisation...
Torsdag morgon den 5.3 promenerade judar, kristna och muslimer hand i hand från moskén till kyrkan och därifrån till synagogan, var man offentliggjorde RESA-forumets gemensamma uttalande inför r...
Ett tecken på vänskap och vilja att främja fred och säkerhet i Finland, Europa och världen. I Helsingfors finns Finlands Islamska Förbunds moské, lutherska Gamla kyrkan och en judisk synagoga p...
Religiösa ledare diskuterade radikalisering och fördomar med inrikesministern   Judiska, kristna och muslimska representanter för RESA-forumet träffade 16.1 inrikesminister Päivi Räs...
Massmordet på tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris upprör alla människor. RESA-forumets styrelse, som representerar muslimer, kristna och judar i Finland, förenar sig med alla dem som upp...
Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf höll sitt andra årsmöte i Helsingfors torsdagen den 25 april. Mötet behandlade forumets gångna verksamhetsår och beslöt om projekten för detta...
Samarbetet mellan staten och religionerna belystes av religionsvetaren Tuomas Martikainen och jounalisten Rony Smolar vid ett seminarium den 7 februari i Åbo Akademi. Seminariet "Dialog som nyck...
Regeringens beslut att skära i religions- och livsåskådningsundervisningen är beklagligt och kortsiktigt, och tar inte hänsyn till den globala verklighet vi lever i. Det räcker med att t...
Organisationen för inter-religiöst samarbete, Religionernas samarbete i Finland RESA-forumet, följer bekymrat med den senaste tidens tragiska händelser i Egypten och Syrien där oskyldiga civila...
Religionsfrihet är en universell princip och en individuell mänsklig rättighet. Denna rättighet finns inskriven i såväl i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna som i Finlands grundlag...
Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry / Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf  10.5.2011             ...