Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Yhdenvertaisuus ei toteudu vähemmistöjen uskonnonopetuksessa

lehdisto776tiedote_logo.pdf

Syksyllä 2016 otettiin peruskouluissa käyttöön uusi opetussuunnitelma. Samalla joillakin paikkakunnilla uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvilta oppilailta on poistunut kokonaan oman uskonnon opetus.  On kuviteltu, että uskonnonopetuksen yhdistäminen palvelee monikulttuurisuutta, mutta on myös haettu säästöjä.

 

Kolmen uskontokunnan yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi järjesti maanantaina 30.1.2017 keskustelun "Uskonnonopetus ja vähemmistöt".  Tapaamiseen osallistui viranomaisia, tutkijoita ja eri uskontojen edustajia. Tarkoituksena oli jakaa kokemuksia ja löytää myönteisiä ratkaisuja vähemmistöuskontoja edustavien oppilaiden kohtaamiin ongelmiin.

 

Syksyllä 2016 otettiin peruskouluissa käyttöön uusi opetussuunnitelma. Pienryhmäisille uskonnoille opetussuunnitelman olemassaolo merkitsee tunnustettua asemaa muiden uskontojen ja oppiaineiden joukossa, ja mahdollisuutta jatkuvaan opetuksen kehittämiseen.


Kokemukset ovat valtaosaltaan hyviä, mutta joillakin paikkakunnilla uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvilta oppilailta on poistunut kokonaan oman uskonnon opetus. Näissä kouluissa on päätetty siirtyä ns. yhteiseen uskonnonopetukseen. On kuviteltu, että uskonnonopetuksen yhdistäminen palvelee monikulttuurisuutta, mutta on myös haettu säästöjä. Perusopetuslain mukaan vähintään kolmelle vähemmistöuskontokuntaan kuuluvalle tulee järjestää heidän oman uskontonsa opetusta.

 

 

Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

 

"Uskonnonopetuksen järjestäminen on yksi käytännön osoitus siitä, että valtio arvostaa uskontoja positiivisena voimavarana ja kunnioittaa myös uskonnollisten vähemmistöjen arvomaailmaa", ministeri sanoi.

"Oman uskonnon tuntemisen ja uskontojen lukutaidon merkitys on tänä päivänä korostunut entisestään. Oman uskonnon opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää. Se rakentaa omaan identiteettiin juuria, jotka ovat aidon kulttuurin kohtaamisen välttämätön edellytys", Grahn-Laasonen jatkoi.

 

Esille nousivat oppilaan oikeus omaan uskontoon sekä uskonnonopetuksen kulttuuria ja identiteettiä rakentava merkitys. Uskonnot ovat myös tärkeä osa kulttuurista lukutaitoa kansainvälistyvässä maailmassa. Kaikkien oppilaiden tulisi saada sekä oman uskonnon opetusta että opetusta muista uskonnoista. Uskontojen vuoropuhelua tulisi läpäisyperiaatteella opettaa muissakin oppiaineissa. Näin luodaan pohja aidolle dialogille, joka edistää yhteiskuntarauhaa.

 

Osanottajat vetosivat viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin sen varmistamiseksi, että paikallistason opetussuunnitelmat noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa myös vähemmistöjen osalta.

 

Tilaisuuden oli järjestänyt Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry, jonka jäsenyhteisöt edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Sen tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Atik Ali, USKOT-foorumi ry, 0400 680 264 .

 

Opetus- ja kulttuuriministerin puheenvuoroon perustuva blogikirjoitus: