Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT -foorumin julkilausuma tilanteesta Lähi-idässä

Uskontojen vuoropuhelua ja yhteistyötä Suomessa edistävä Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT -foorumi ry seuraa huolestuneena viimeaikaisia traagisia tapahtumia Egyptissä ja Syyriassa, missä eri uskontokuntia edustavat viattomat siviilit ovat joutuneet väkivaltaisuuksien jalkoihin ja kohteiksi.

 

 

Syyrian sisällissodassa ihmisoikeuksien ja kansainvälisten lakien polkeminen on johtanut suunnattomiin inhimillisiin kärsimyksiin, pakolaisuuteen sekä mittaviin aineellisiin tuhoihin.

 

 

Pidämme valitettavana Egyptissä sarastaneen demokratian kariutumista voimapolitiikkaan sekä eri väestöryhmien väliseen voimainmittelöön. Kehotamme osapuolia pikaisen vuoropuhelun kautta sovintoon sekä Egyptin yhteiskunnan eheyttämiseen.

 

Egypti ja Syyria ovat merkittäviä valtioita konfliktien täyttämässä Lähi-idässä missä koko alueen tulevaisuus rakentuu valtioiden sisäiselle vakaudelle, kansanvallalle sekä hyville naapuruussuhteille.

 

USKOT -foorumi ry haluaa erityisesti kannustaa alueen eri uskontojen edustajia tarttumaan rakentavan vuoropuhelun suomiin mahdollisuuksiin. Olemme panneet merkille sen kasvavan merkityksen, mikä uskontojohtajien roolilla rauhan edistämisessä monilla konfliktialueilla on. Kehotamme poliittisia päättäjiä ja rauhanvälittäjiä yhä useammin hyödyntämään uskontojohtajien vaikutusmahdollisuuksia myös Lähi-idän konflikteissa.

 

USKOT -foorumi ry:n hallituksen puolesta:

 

Yaron Nadbornik, puheenjohtaja, Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto

Kaarlo Kalliala, varapuheenjohtaja, piispa, Suomen Evankelisluterilainen Kirkko

Abdou-Majid Tahirou-Varjonen, varapuheenjohtaja, Suomen Islamilainen Neuvosto