Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT-foorumin edustajat tapasivat sisäministerin

vetoomus_ministeri_rasaselle_allek_0001.jpg

 

Juutalaisten, muslimien ja kristittyjen perustaman USKOT-foorumin edustajat keskustelivat  perjantaina 16.1. sisäministeri Päivi Räsäsen kanssa radikalisoitumisesta, uskontoihin liittyvistä ennakkoluuloista ja uskonnon perusteella tapahtuvasta leimaamisesta.

 

Sisäministeriö on Suomen turvallisuudesta vastaava ministeriö, jonka visiona on tehdä Suomesta Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin maa.

 

Eri uskontojen edustajien yhteisenä intressinä on etsiä keinoja siihen, että Suomessa voitaisiin elää ilman väkivallan uhkaa.

 

USKOT-foorumia tapaamisessa edustivat puheenjohtaja Yaron Nadbornik Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta, piispa Kaarlo Kalliala Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen ja Pia Jardi Suomen Islamilaisesta Neuvostosta sekä USKOT-foorumin pääsihteeri Anja Toivola-Stambouli.

 

Tapaaminen oli sovittu ennen Pariisin viimeviikkoista terrori-iskua. Joukkomurha alleviivaa uskontojen yhteiskunnalliseen rooliin liittyvän keskustelun tarpeellisuutta.

 

Suomessa on tähän asti vältytty pahimmilta viharikoksilta. Uskontojen edustajien mukaan paras turva niitä vastaan on erilaisten uskontojen, vakaumusten ja kulttuuritaustojen turvallinen rinnakkainelo, vuoropuhelu ja yhteistyö. Uskontoja pitää tuntea ja ymmärtää, sillä tiedon ja ymmärryksen puute voi johtaa uskontojen väärinkäyttöön niiden omia arvoja vastaan.

 

“Me uskonnolliset yhteisöt USKOT-foorumissa olemme sitoutuneet kamppailemaan ääriliikkeitä vastaan omissa yhteisöissämme ja toivomme voivamme laajentaa yhteistyötämme myös teidän kanssa varmistaaksemme, ettei se, mitä tapahtui Pariisissa voisi tapahtua Suomessa”, sanoi Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen sisäministerille.

 

Hän korosti sitä yhteisymmärryksen ilmapiiriä, jonka juutalaiset, kristityt ja Suomessa asuvat 80 000 muslimia ovat jakaneet ja toivoi, että pelko ja katkeruus eivät saisi jalansijaa maassamme.

 

Sisäministeri Räsänen korosti oman uskonnon opetuksen merkitystä uskontojen väärinkäytön, ennakkoluulojen ja leimaamisen estämiseksi.