Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT-foorumi tuomitsee Charlie Hebdo toimituksen joukkomurhan

Joukkomurha Charlie Hebdo – lehden toimituksessa Pariisissa järkyttää kaikkia ihmisiä. Suomen muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia edustavan USKOT-foorumin hallitus yhtyy järkytykseen verenvuodatuksesta ja huoleen sananvapaudesta, demokratiasta ja yhteiskuntarauhasta.

 

Omassa maassamme on tähän asti vältytty pahimmilta viharikoksilta. Paras turva niitä vastaan on uskontojen, vakaumusten ja kulttuuritaustojen turvallinen rinnakkainelo, vuoropuhelu ja yhteistyö. Uskontoja pitää tuntea ja ymmärtää. Tiedon puute voi johtaa uskontojen väärinkäyttöön niiden omia arvoja vastaan. Oman uskonnon ja kulttuuritaustan hyvä tuntemus antaa välineet välttää vääristynyttä politisointia ja vihan lietsontaa. Se auttaa kasvamaan kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa, sopusoinnussa Luojan, luomakunnan ja lähimmäisten kanssa.

 

Meidän tulee jatkaa uskontojen ja vakaumusten vuoropuhelua ja yhteistyötä, jotta rakentaisimme yhteistä Suomea, Eurooppaa ja maailmaa avoimuuden, luottamuksen ja kunnioituksen hengessä. Tavoitteemme on demokraattinen yhteiskunta, jossa kaikkien ihmisoikeuksia vaalitaan ja jossa kaikki tuntevat olevansa kotonaan.

 

USKOT-foorumin hallituksen puolesta:


Yaron Nadbornik,  puheenjohtaja

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto

 

 Kaarlo Kalliala, varapuheenjohtaja

Suomen Evankelis-luterilainen kirkko

                                                         

 Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, varapuheenjohtaja

 Suomen Islamilainen Neuvosto

 

 

USKOT- foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

 

Sen perustajajäsenyhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumissa ovat mukana Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto.