Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT-foorumi on ETNOn jäsen

USKOT-foorumi on nyt ETNOn (etnisten suhteiden neuvottelukunnan) jäsen.  Hienoja haasteita on edessä: vuoropuhelun ja yhteistyön edistäminen, myönteisen asenneilmapiirin kehittäminen.

 

 

Valtioneuvosto on 11. helmikuuta asettanut etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNOn nelivuotiskaudeksi 2016 - 2020. Neuvottelukunnassa on kaikkiaan 34 jäsentä, joista 10 on järjestöjä. USKOT-foorumin edustaja on toiminnanjohtaja Anja Toivola-Stambouli ja varaedustaja puheenjohtaja Atik Ali. 

 

 

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan neuvottelukunnan tehtävänä on edistää yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä.

 

Neuvottelukunta toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä. Se voi tehdä aloitteita esimerkiksi maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi sekä eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi.

 

 

Neuvottelukunta ei tee sitovia päätöksiä, mutta se voi vaikuttaa asiantuntemuksellaan, aktiivisuudellaan ja aloitteellisuudellaan esimerkiksi maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kehittämiseen.