Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Religionsledare stöder klimatprocessen i Paris

Ledare för judar, kristna och muslimer i Finland stöder det pågående klimatmötet i Paris. Representanter för de så kallade abrahamitiska religionerna samlades 2.1.2 i Helsingfors inom ramen for Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet.  Religionerna förenas av uppfattningen att människan är ansvarig för skapelsen.


”Gud är skaparen. Vi ska vårda skapelsen och inte förstöra jorden och vattnen som är förutsättningen för vårt liv, säger Varol Abdrahim, från Finlands islamförsamling.

 

”Guds värld är gemensam och vi har ett gemensamt ansvar för den. Den kristna tron förpliktar oss att handla och den ger kraft och hopp om att förändringar är möjliga, konstaterar biskop Kaarlo Kalliala från ärkestiftet i Åbo.

 

 

”Det är oerhört viktigt att vi sköter om vårt gemensamma klimat på ett hållbart sätt, både för oss själva och för nästa generation. Vi kan inte slösa våra gemensamma resurser. Vi har helt enkelt inte råd att låta bli att handla på ett hållbart sätt för ekonomin och klimatet, säger Yaron Nadbornik, ordförande för Centralrådet för de judiska församlingarna. 

 

 

RESA-forumet hör till nätverket Religions for Peace som inför klimatmötet i Paris samlade nästan två miljoner underskrifter för en gemensam vädjan av de religiösa samfunden. Vädjan kräver snabba lösningar för att stävja klimatförändringarna och för att främja utvecklandet av förnybara energikällor. Klimatvädjan Faiths for Earth av Religions for Peace