Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Uskontojohtajat: Pakolaisella yhtäläinen oikeus perheeseen

 Uskontojohtajina kannamme syvää huolta ilmapiirin kovenemisesta Suomessa. Olemme myös huolissamme ihmisten yhdenmukaisen kohtelun periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Näin sanovat Suomen uskontojohtajat mielipidekirjoituksessa Helsingin Sanomissa 10.4.2016.

 

Huolemme nousee asenteiden muutoksista suhtautumisessa pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin sekä eriarvoistumista lisäävistä ja ihmisarvoa loukkaavista toimista eri puolilla Eurooppaa.

 

 

Jokaisella lapsella ja vanhemmalla on oikeus turvaan ja huolenpitoon, oikeus perheeseen ja toistensa kanssa elämiseen riippumatta sosiaalisesta, kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta. Perheenyhdistäminen ei ole vain oman maan kansalaisten oikeus. Päätösten ja toimien tulee perustua perhettä huomioivaan ajatteluun.

 

Euroopassa, maamme rajojen ulkopuolella, ihmisarvoa ovat loukanneet esimerkiksi sellaiset konkreettiset toimintatavat, kuten yksin tulleiden pakolaislasten puhelimien takavarikointi. Puhelin on kuitenkin usein ainoa keino saada yhteys vanhempiin tai samaa kieltä puhuviin ihmisiin. Kaikkinainen perheenjäsenten eristäminen toisistaan vaikeuttaa kotoutumista ja on omiaan luomaan sosiaalisia ongelmia.

 

Jokaisen ihmisen mittaamaton arvo, oikeus turvallisuuteen ja itsemääräämisoikeus tulee säilyttää vaikeissakin tilanteissa. Kulttuurisesta, sosiaalisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumattomasta yhdenvertaisuudesta ei tule poiketa oikeusturvan eikä turvapaikan saaneiden sosiaaliturvankaan osalta. Poikkeaminen murentaa eurooppalaisten yhteiskuntien moraalista perustaa ja eheyttä.

 

Uskontojohtajina haluamme korostaa, että ihmiskunnan sydämeen on eri kulttuurisin ja uskonnollisin perintein kirjoitettu kultainen sääntö, joka velvoittaa kohtelemaan toista ihmistä siten kuin itse toivoisi tulevansa kohdelluksi. Se myös ohjaa kohtelemaan toisen perhettä tai yhteisöä samoin kuin toivoisimme omaa perhettämme tai omia kansalaisiamme kohdeltavan.

 

Haluamme rohkaista ja tukea suomalaisia päättäjiä, virkamiehiä ja vapaaehtoisia heidän vaativassa tehtävässään. Korostamme omissa uskonnollisissa yhteisöissämme luottamusta, rauhaa ja lempeyttä toisia ihmisiä kohtaan.

 

 

Haluamme vahvistaa jokaisen ihmisen arvokasta kohtelua yhteiskunnassamme. Arvomme suomalaisina tulevat näkyviin sanoissamme ja teoissamme.

 

Simon Livson

ylirabbiini, Suomen juutalaiset seurakunnat

 

Kari Mäkinen

arkkipiispa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

 

Arkkipiispa Leo

Suomen ortodoksinen kirkko

 

Teemu Sippo SCJ

piispa, Katolinen kirkko Suomessa

 

Atik Ali

johtaja, Suomen Islam-seurakunta

puheenjohtaja, Uskot-foorumi ry

 

Anas Hajjar

puheenjohtaja, Suomen Islamilainen Neuvosto ry

 

Mari-Anna Pöntinen

pääsihteeri, Suomen ekumeeninen neuvosto