Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Uskontojen yhteisymmärrysviikko alkoi

Nyt vietetään Uskontojen ja vakaumusten yhteisymmärryksen viikkoa (Harmony Week). Yhteisymmärrys. Helppo sanoa, vaikea toteuttaa. Näin totesi USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik viikon avauksessa su 1.2. Tuomiokirkon kryptassa järjestetyssä Sacred Music -konsertissa.  Alla Yaron Nadbornikin avausviesti:

Arvoisat yhteisymmärrysviikon osanottajat, vieraat, järjestäjät, vapaaehtoiset, hyvät ystävät,

 

Yhteisymmärrys. Helppo sanoa, vaikea toteuttaa. Tästä todisteena toiminee jo se, että YK:n alainen yhteisymmärrysviikko on päätetty ylipäätään luoda. Ilman tarvetta ei ole tapahtumaa. Me USKOT-foorumissa olemme jo useamman vuoden ajan käytännön teoilla olleet luomassa uskontojemme välille yhteistyötä, yhteistoimintaa, ajatustenvaihtoja sekä ennen kaikkea keskustelua.

 

 

Ehkäpä kaikkein käytännöllisimpänä työkaluna olemme luoneet opettajille, viranomaisille sekä kaikille kiinnostuneille; kolmen suuren monoteistisen uskonnon yhteisen kalenterin, uskontokalenterin, joka kertoo suomeksi, mutta hyvin pian myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi näitten eri uskontojen juhlista, niitten pyhistä, sekä merkityksestä. Hyvin voitaisiin tietysti kysyä, että ei kai kalenteria tuijottamalla saada konflikteja loppumaan?

 

 Meidän täytyy kaikkien muistaa, että yhteisymmärrys, toisen kunnioitus sekä arvostus, syntyy ennen kaikkea tiedosta. Tietämättömyys, toimettomuus, katkeruus ja viha, synnyttävät vain lisää samaa. Tähän yhteisymmärrysviikko on omiaan, luomaan kiinnostusta, herättämään ajatuksia ja ymmärrystä. Toimivan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan vahvin tae on syrjäytyneiden ja vähäosaisten auttaminen. Toki jotta tällaisen tarpeen tiedostaa, pitää tuntea muitten ihmisten oloja ja olla heistä kiinnostunut sekä utelias. Älkäämme jääkö omiin kupliimme. Syrjäytyneisyys ja vähäosaisuus eivät katso ihonväriä, uskontoa tai mitään muutakaan. Näin ollen tämä on varmasti meidän kaikkien yhteinen huolenaihe, taustastamme riippumatta. 

 

 

Suomella yhteiskuntana on nyt ainutlaatuinen kymmenen vuoden aikaikkuna olla toistamatta muitten Euroopan länsimaiden virheitä. Maantieteellisen sijaintimme ja kielellisten olosuhteittemme takia, maamme politiikan sekä luultavasti myös maamme epäsuotuisasta keskilämpötilasta johtuen ja varmasti kaikkien näitten tekijöiden summana; maamme maahanmuuttoaalto on ollut maltillinen. Toki maahanmuuttoa on maassamme ollut ennenkin, eli tässä ei ole mitään uutta. Vuonna 1865 yksi prosentti Helsingin väestöstä puhui äidinkielenään jiddishiä.

 

 Tänä päivänä voimme katsoa ympäröiviin länsimaihin ja saada ilmaisia oppitunteja siinä mitä he ovat tehneet oikein ja eritoten siinä mitä virheitä he ovat tehneet.  Jos maahanmuuttajilta evätään opetus heidän omasta kulttuuristaan ja uskonnostaan, luodaan tulevaisuuden ongelmia. Mitä paremmin ihmiset tuntevat oman identiteettinsä, sitä harvemmin he ovat vihamielisiä muita kohtaan. Lisäksi kun ihminen tuntee oman uskontonsa, hän osaa suhtautua kriittisesti propagandaan. Näin ollen on outoa, ja ehkä hieman järkyttävää, että hallitustasolla on puuhattu vähemmistöuskontojen opetuksen tosiallista leikkaamista.

 

Ranskassa on käsite laic ohjannut integraatiokeskustelua, ja Ruotsissa muun muassa historian opetus on ollut vapaaehtoista, puhumattakaan uskonnosta. Paljon huonoja päätöksiä, tunnetuin seurauksin, silti niitä ei ymmärretä olla toistamatta. Maamme kouluviranomaisille voin kertoa, että jos mikään ei mitään maksa, ei sillä ole koettua arvoakaan. Meidän tulee uskaltaa vaatia koulujemme oppilailta paneutumista ja oppimista, kaiken vapaaehtoisuudella ei tähän päästä.  Nuorille rajat toimivat elämän ja maailman uutuudenviehätyksessä suunnannäyttäjinä. Ei rajojen asettamista pidä hävetä. Laajan sivistyspohjan luominen kouluissa on meidän kaikkien etu ja oikeus. Pysykää lujina kouluviranomaiset, uskaltakaa vaatia.

 

 

Yhteisymmärryksen lisäämiseksi toivon kaikille maamme päättäjille ja miksei meille muillekin; elokuvamaisen mahdollisuuden elää päivän erivärisenä, erilaisen kulttuurisen ja uskonnollisen taustan omaavana. Kokemus olisi varmasti avartava ja edesauttaisi toisen ymmärtämistä. Tietoa ja ymmärrystä ei voi koskaan olla liikaa. USKOT-foorumin puolesta toivotan teille kaikille hyvää yhteisymmärrysviikkoa.