Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Uskontojen ja kulttuurien hiljainen hetki Narinkkatorilla