Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Uskonnot yhteiskunnan turvana

Torstaiaamuna 5.3. juutalaiset, kristityt ja muslimit kävelivät käsi kädessä moskeijalta kirkolle ja sieltä synagogalle, jonka portilla julkistettiin uskontojen yhteinen julkilausuma eduskuntavaalien edellä. oli merkki ystävyydestä ja halusta edistää rauhaa Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.

Omassa maassamme on tähän asti vältytty pahimmilta viharikoksilta. Paras turva niitä vastaan on uskontojen, vakaumusten ja kulttuuritaustojen turvallinen rinnakkainelo, vuoropuhelu ja yhteistyö.  Mitä paremmin ihmiset tuntevat oman identiteettinsä, sitä harvemmin he tuntevat vihaa toisia kohtaan.

Kiitos kaikille jotka osallistuivat!

 

Alla julkilausuma kokonaisuudessaan: 

 

Uskonnot yhteiskunnan turvana

 

Muslimit, kristityt ja juutalaiset sitoutuvat:

Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Tunnustettu moninaisuus on menestystekijä. Uskontojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuoma avoimuus ja dynaamisuus luovat yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. Vähemmistöjen tasaveroinen asema enemmistön rinnalla kertoo kaikkien hyvinvoinnista. Moniuskontoisuus ja monikulttuurisuus tulee nähdä voimavarana ja mahdollisuutena. Suomi voi välttää Länsi-Euroopan uhkakuvat väestöryhmien vihollisuudesta ja valita yhteiskuntarauhan ja moniarvoisuuden tien.

 

1)      Uskonnot yhteisissä tiloissa

Omassa maassamme on tähän asti vältytty pahimmilta viharikoksilta. Paras turva niitä vastaan on uskontojen, vakaumusten ja kulttuuritaustojen turvallinen rinnakkainelo, vuoropuhelu ja yhteistyö. Eri identiteetit ja niiden vuorovaikutus ovat tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa.

Uskontojen tuntemus ja niiden sanoman ymmärtäminen kuuluvat nykyaikaiseen yleissivistykseen. Oman uskonnon kouluopetus on välttämätöntä kaikille – enemmistölle ja vähemmistöille. Oman uskonnon ja kulttuuritaustan hyvä tuntemus kehittää kriittistä ajattelua ja antaa välineet radikalisoitumista ja vihan lietsontaa vastaan. Uskontojen läsnäolo on luonteva osa yhteiskunnan antamaa tukea sen jäsenille erityisolosuhteissa – kuten puolustusvoimissa, terveydenhuollossa ja vankiloissa.

Mitä paremmin ihmiset tuntevat oman identiteettinsä, sitä harvemmin he tuntevat vihaa toisia kohtaan. Mitä paremmin suomalaiset sisäistävät oman uskontonsa, sitä paremmin he ovat turvassa radikaalia propagandaa vastaan.

 

2)      Avoin ja oikeudenmukainen maahanmuuttopolitiikka

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan. Maahanmuuttopolitiikan on oltava avointa ja oikeudenmukaista kaikkia kohtaan. Sen tulisi heijastua opiskelu- ja työperäiseen siirtolaisuuteen, perheiden yhdistämiseen, pakolaiskiintiöihin ja turvapaikkapäätöksiin. Siirtolaisuus vahvistaa maamme vuorovaikutusta muun maailman kanssa ja edistää luovuutta ja yrittäjyyttä.  Maahanmuutto ei vaaranna oman yhteiskuntamme köyhien ja syrjäytyneiden asemaa, vaan edistää yhteistä hyvinvointia. Yhteiskuntamme kulttuurinen ja taloudellinen kehitys edellyttävät, että maamme avaa ovensa useammille muualta tuleville kuin nykyisin.

 

3)      Globaali hyvinvointi

Suomen ja Euroopan Unionin yhteiskuntarauhaa vahvistetaan edistämällä koko ihmiskunnan hyvinvointia. Suomen on kohotettava profiiliaan kehityksen, rauhan ja ihmisoikeuksien eteenpäin viejänä. Se edesauttaa ihmiskunnan toimintakykyä yhteisten haasteiden, kuten sotien, köyhyyden ja ympäristökatastrofien edessä. Uskontoasiantuntemus sekä uskonnonvapauden ja muiden ihmisoikeuksien edistäminen kuuluvat osana ulko- ja kehityspolitiikkaan. Uskontojen yhteistyö Suomessa voi tarjota malleja vastaaville aloitteille muualla.

 

Uskontojen yhteistyöfoorumi Suomessa – USKOT-foorumi            

Piispa Kaarlo Kalliala, varapuheenjohtaja     

 

Suomen Islamilainen Neuvosto

Anas Hajjar, puheenjohtaja

 

Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto                         

Yaron Nadbornik, varapuheenjohtaja 

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Heikki Huttunen, pääsihteeri