Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Uskonnollinen  moniarvoisuus tärkeää perusopetuksessa

USKOT-foorumi kommentoi OPS-perusopetusluonnosta Opetushallituksen nettisivuilla seuraavasti:

 

USKOT-foorumi arvostaa mahdollisuutta kommentoida tulevan opetussuunnitelman perusteita. Kommenttimme koskee luvun 2 kohtaa 2.2 ”Perusopetuksen arvoperusta” jonka mukaan ”Oppiaineiden opetus on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta”.  

 

USKOT-foorumi painottaa perusopetuksen uskonnollisen moniarvoisuuden merkitystä. Tämä on Foorumille tärkeä kysymys, koska tulevaisuudessa Suomi on yhä enemmän monikulttuurinen ja moniuskontoinen maa.  Erityisen tärkeä tämä asia on USKOT-foorumin edustamille vähemmistöille, joiden tarpeet ja oikeudet voidaan huomioida ainoastaan, mikäli perusopetus on uskonnollisesti moniarvoista, ei uskonnollisesti sitoutumatonta. Opetuksen tulisi antaa uskonnoille se myönteinen rooli, mikä niillä voi olla monikulttuurisen luokan eri opetuksen tunneilla. Koska uskonnoton elämänkatsomus ei ole maassamme vallitseva, myös tässä suhteessa tulee noudattaa demokratian periaatetta.

 

Kiinnitämme vielä huomiota tekstissä toistuvasti käytettyyn ilmaisuun ”opiskeltava uskonto”, kun perusopetuslaissa puhutaan oman uskonnon opetuksesta. Nykyinen opetus, joka lähtee oppilaan oman uskonnon hyväksymisestä, tukee uskonnonvapauslain positiivista ymmärrystä uskonnonvapaudesta. Uskonnonvapaus vahvistaa demokratiaa ja täydellinen uskonnonvapaus vaikuttaa tutkitusti myönteisesti myös muihin ihmisoikeuksiin. Se luo hyvät edellytykset muiden uskontojen ja kulttuurien ymmärtämiselle ja vahvistaa näin yhteiskuntarauhaa.

 

USKOT-foorumi yhtyy myös Jyri Komulaisen 9.5. ja 14.5. esittämiin näkemyksiin. Tuemme hänen esittämäänsä vaihtoehtoa "Oppiaineiden opetus on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti moniarvoista" yllämainitun kohdan 2.2 lauseen tilalle.

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry:n jäseniä ovat Suomen Ev.lut. kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (johon kuuluu 11 jäsenkirkkoa), Suomen Islamilainen Neuvosto (johon kuuluu 26 muslimiyhteisöä), Suomen Tataareja edustava Suomen Islam-seurakunta, sekä Suomen Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto