Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Tutkija: muslimioppilaiden integraatio vahvistuu uskonnonopetuksessa


"– Väitöskirjassani keskeisimpänä havaintona oli se, miten muslimioppilaiden integraatio vahvistui uskonnon opetuksessa. Käytiin vuoropuhelua islamilaisten ja suomalaisten arvojen välillä. Opettajat pyrkivät edustamaan oppilaille molempia. Siinä ei tarvitse olla ristiriitaa, että jos haluaa olla hyvä muslimi, niin ei tarvitse olla huono suomalainen. Asiat voivat tukea toisiaan."

Näin toteaa tutkija Inkeri Rissanen keväällä julkaistussa, tuloksiltaan merkittävässä väitöskirjassaan. Tutkimuksessa osoitettiin empiirisin menetelmin islamin opetuksen olevan positiivinen yhteiskunnallinen tila, jossa voi rakentaa suomalaista muslimi-identiteettiä.

Linkki väitöskirjaan tässä: