Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto tuomitsee Ruotsin viranomaisten riittämättömät toimet

keskusneuvosto_tuomitsee_ruotsin_toimet_fin.pdfPohjoismaisilla yhteiskunnilla on yhtenäinen näkemys uskonnonvapaus- ja katsomusasioissa. Sananvapauteen kuuluu myös pyrkimys suojella heikkoja. Näin vahvistetaan kaikkien yhtenäisiä  mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnassa näitten perustavanlaatuisten arvojen pohjalta, jotka Pohjoismaat jakavat ja jotka ovat niitten olemassaolon perustana.
 
Juutalaisia on kautta aikojen vainottu alkuperänsä  takia. Tämän päivän Euroopassa on toki ennenkuulumatonta, että  juutalaisyhteisö  lopettaa toimintansa koska kokee olemassaolonsa uhatuksi. Uumajan juutalainen yhdistys joutuu lakkauttamaan toimintansa jatkuvasta ääriainesten ja natsistien uhasta johtuen. Tämä  kertoo vastuullisten viranomaisten täydellisesta  epäonnistumisesta.
 
Viranomaisten tulee demokraattisessa yhteiskunnassa suojella erityisesti yhteiskunnan heikoimpia. Ruotsin hallituksen ja viranomaisten tulee käyttää  niille suotua toimivaltaa.
 
Katsomme, että  Ruotsin hallitus ja viranomaiset ovat epäonnistuneet tehtävässään luoda turvallinen toimintaympäristö  juutalaiselle vähemmistölle Uumajassa. Tuomitsemme tapahtuneen vahvasti ja peräänkuulutamme nopeaa vastausta asianomaisilta viranomaisilta, jotta Uumajassa ja koko Ruotsissa olisi juutalaisille turvatumpi toimintaympäristö . 

Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto