Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

SEN ottaa kantaa maahanmuttostrategiaan

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen valottaa Kotimaa24:lle SEN:n hallituksen kannanoton taustoja. Hallitus katsoi perhekäsitteen ahtaan tulkinnan johtavan Suomessa isovanhempien heitteillejättöihin.

10.12.2014 14:03 - Johannes Ijäs Kotimaa


Heikki Huttunen: Suomelta puuttuu realistinen maahanmuuttostrategia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös pitää voimassa Suomen viranomaisten tekemä Marina Senchishakin käännytyspäätös on yksi tapauksista SEN:n -nimisen kannanoton taustalla.

– Juuri mikään taho ei ole julkisuudessa kommentoinut kyseistä tapausta eikä siinä ilmenevää ristiriitaa yleisen oikeustajun ja säädösten ja niiden toteuttamisen välillä. Vastaavia tapauksia on seurakuntien diakonian piirissä nähty useita, sekä vanhuksiin että muihin perheenjäseniin liittyviä. Ahdas suomalainen perhekäsitys ja laajempi sellainen aiheuttavat ristiriitoja myös usein yhteiskunnan sosiaalityön ja maahanmuuttajataustaisten perheitten välillä, Heikki Huttunen kommentoi.

Huttusen mukaan Senchishakin tapaus tuo selkeästi ilmi säädösten perusteella annetun tulkinnan, kristillisen etiikan ja yleisen oikeustajun välisen ristiriidan perhekäsityksessä.

on kirjoittanut, että aivoinfarktin seurauksena vuonna 2006 halvaantunut Senchishak on tyttärensä mukaan täysin hänestä riippuvainen eikä pysty elämään itsenäisesti. Venäjän kansalainen Senchishak tuli Suomeen 2008 turistiviisumilla tyttärensä luokse. Tytär on Suomen kansalainen.

Lehden mukaan EIT:n päätöstä voidaan vielä hakea käsiteltäväksi suuressa jaostossa, joten käännytystuomio ei ole lopullinen. Suomi ei käännytä Senchishakia ilman toimeenpanokelpoista päätöstä.

Huttunen ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto toivovat, että kansainvälisen ihmisoikeuspäivän profiili Suomessa nousisi.

– Ihmisoikeuspäivällä on historia jo vuodesta 1950, mutta Suomessa menee ohi melkein huomaamatta.

Pääsihteeri katsoo, ettei Suomella ole vieläkään realistista maahanmuuttostrategiaa.

– Siis ei ole mietitty miten uuden kyvyt löytävät tiensä maahamme ja kuinka he tänne asettuvat. He tuovat nimittäin mukanaan lapsiaan ja iäkkäitä vanhempiaan, ja joskus nämä eivät pääse Suomeen normaalia väylää pitkin.

Hän toteaa, että pohjoismaisen hyvinvoinnin ideaan kuuluu itsestään selvästi, että työtä tekevän sukupolven hyvinvointi on sidoksissa lasten ja vanhempien turvaan ja terveyteen.

– Sen sijaan viranomaisten menettely panee joskus kysymään, onko olemassa salainen, siis ilman julkista keskustelua ja päätöksentekoa syntynyt strategia, jota seurataan, kun tehdään inhimillisesti kestämättömiä päätöksiä siitä, kuinka ihmisiä pidetään ulkona Suomesta. Tämä jarrutus ei ole missään järkevässä suhteessa siihen, että maa tarvitsee hyvinvoivia, turvalliseksi olonsa tuntevia yhteiskunnan jäseniä.