Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Religionsledare bekymrade för situationen  i Mellanöstern

Organisationen för inter-religiöst samarbete, Religionernas samarbete i Finland RESA-forumet, följer bekymrat med den senaste tidens tragiska händelser i Egypten och Syrien där oskyldiga civila av olika religiös tillhörighet har fallit offer för våldshandlingar.  

 

Mänskliga rättigheter och internationell lag har åsidosatts i inbördeskrigets Syrien och har lett till gränslöst mänskligt lidande, flyktingskap och enorm materiell förstörelse.  

 

 

Det är beklagligt att den spirande demokratin i Egypten har tvingats ge vika för maktpolitik och stridigheter mellan olika folkgrupper.  Vi uppmanar de olika parterna att genom dialog sträva efter försoning och helande av det egyptiska samhället.

 

 

Egypten och Syrien är betydelsefulla länder i det konfliktfyllda Mellanöstern där hela områdets framtid bygger på staters stabilitet, demokrati och goda relationer länderna emellan.

 

 

RESA-forumet vill särskilt understödja områdets religiösa ledare att ta de möjligheter som ges till en konstruktiv dialog.  Vi har noterat den växande betydelse som religiösa ledare i olika konfliktområden har för att främja fred.

 

 

Vi uppmanar politiska ledare och fredsmäklare att allt mer dra nytta av religionsledarnas påverkningmöjligheter och i konflikterna i Mellanöstern.

 

 

För RESA-forumets styrelse:

Yaron Nadbornik, ordförande, Centralrådet för  de judiska församlingarna i Finland

Kaarlo Kalliala, viceordförande, biskop, Finlands evangelisk-lutherska kyrka

Abdou-Majid Tahirou-Varjonen, viceordförande, Islamska Rådet i Finland