Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Oman uskonnon opetus turvattava

lausunto_uskot-foorumi_2014-02-05.docxOpetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamassaan lausunnossa USKOT-foorumi ottaa vahvasti kantaa oman uskonnon opetuksen puolesta. Se katsoo, että olemme nyt nyt valintatilanteessa, jossa ratkaistaan onko yhteiskuntamme jatkossa monikulttuurinen vai vallitseeko maassamme sekulaari yhtenäiskulttuuri, ns. sekakulttuuri. 

Nykyinen uskonnonopetus lähtee oppilaan omasta uskonnosta. Oman uskonnon opetus luo hyvät edellytykset muiden uskontojen ja kulttuurien ymmärtämiselle. Monikulttuuristuvassa Suomessa on tärkeää, että oman uskonnon opetus kuuluu yleiseen opetussuunnitelmaan. Erityisen tärkeää se on vähemmistöille. Tämä tukee maamme uskonnonvapauslain positiivista ymmärrystä uskonnonvapaudesta. Uskonnonvapaus vahvistaa demokratiaa ja täydellinen uskonnonvapaus vaikuttaa myönteisesti myös muihin ihmisoikeuksiin.

Oman uskonnon opetuksen säilyminen ja kehittäminen vaikuttaa myönteisesti oppilaiden identiteetin kehittämiseen. Pitkällä tähtäimellä se edistää myös uskontojen välistä kanssakäymistä ja yhteiskuntarauhaa sekä kansalaisten yhdenvertaisuutta.