Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Muslimer, kristna och judar på vänskapspromenad torsdag den 5.3. kl 9.30

Ett tecken på vänskap och vilja att främja fred och säkerhet i Finland, Europa och världen. I Helsingfors finns Finlands Islamska Förbunds moské, lutherska Gamla kyrkan och en judisk synagoga på gångavstånd från varandra.

 

På torsdag morgon den 5.3 kommer dessa tre religioners representanter att tillsammans gå de tre helgendomens bindande rutt. I slutet av den vänskapliga promenaden kommer vi framför Helsingfors synagoga ca. kl. 10:00 offentliggöra Trossamfundens samarbetssorgan RESA-forums (Religionernas sammarbete i Finland) gemensamma uttalande inför riksdagsvalet av Finska Ekumeniska Rådet, Finska Islamska Rådet och Finska Judiska Församlingarnas Centralråd. Promenaden börjar utanför den Finska Islamiska Samfundets lokal, Lönnrotsgatan 22 kl 9.30.

 Alla människor, med olika religioner och övertygelser välkomnas att gå med i promenaden hand i hand.

 

Till översättningen av teksten bidrog Ungdom Mot Rasism i Finland.