Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Lausunto uskonnonvapaudesta

Lausunto uskonnonvapaudesta

Uttalande om religionsfrihetStatement about freedom of religion