Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Lausunto eläinsuojelulain uudistamisesta

USKOT-foorumi on antanut lausunnon hallituksen esitetykseen eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta.

 

 

uskot_kannanotto_elainsuojelulaki.pdf