Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

HS:n artikkelissa USKOT-foorumia ja shiioja koskeva virheellinen tieto

Helsingin Sanomien 31.7.2015 numerossa julkaistussa artikkelissa ”Suurmoskeija uhkaa pilata muslimien välit” on USKOT-foorumia ja shiioja koskeva virheellinen tieto. Artikkelissa väitetään, että ”Suomessa shiioja on jätetty ulkopuolelle esimerkiksi eri uskontokuntien Uskot-foorumista”.  Väite ei pidä paikkaansa.

 

Koska USKOT -foorumilta on artikkelin johdosta asiaa tiedusteltu, tässä on asiaa valaisevaa tietoa.

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry (USKOT-foorumi) perustettiin vuoden 2011 alussa.  Eri uskontokuntien johtajat olivat Suomessa jo vuosia käyneet keskusteluja yhteistyöstä. USKOT-foorumin tarkoitukseksi määriteltiin yhteiskuntarauhan vaaliminen maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä.

 

Perustajayhteisöt olivat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE). SEN:in jäsenkunnan muodostavat 11 kristillistä kirkkoa, ja SINE:n jäseninä on yli 20 muslimiyhteisöä, joista enemmistö edustaa sunnisuuntausta. Mukana on myös shiiayhteisö. Myös Resalat islamilainen yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit (jäljempänä Resalat) oli Foorumin perustamis-keskustelujen aikaan SINE:n jäsen, mutta erosi siitä omasta pyynnöstään huhtikuussa 2010.

 

USKOT-foorumissa on siis tällä hetkellä viisi jäsenyhteisöä, jotka edustavat kolmea uskontoa, juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva vakiintunut ja rekisteröity uskonnollisten yhteisöjen keskusjärjestö tai yhteenliittymä, joka hyväksyy foorumin tarkoituksen ja sitoutuu toimimaan sen edistämiseksi. Resalat on ottanut asiassa yhteyttä USKOT-foorumiin, jonka hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.