Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT-foorumin hallitus 2011-2012


Valittu vuosikokouksessa 10.5.2011 kaksivuotiskaudeksi 2011–2012


Puheenjohtaja:

 

Jan Edström

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)


Varapuheenjohtajat:

 

Gideon Bolotowsky

Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto


Okan Daher

Suomen Islam-seurakunta


Hallituksen jäsenet:

 

Yaron Nadbornik

Suomen Juutalaisten Seurakuntien keskusneuvosto

Henkilökohtainen varajäsen: Rony Smolar

 

Jari Portaankorva

Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN)

Henkilökohtainen varajäsen: Heikki Huttunen

 

Mikko Heikka

Suomen Evankelis-luterilainen kirkko

Henkilökohtainen varajäsen: Risto Jukko

 

Pekka Y. Hiltunen

Suomen Evankelis-luterilainen kirkko

Henkilökohtainen varajäsen: Timo Vasko

 

Atik Ali

Suomen Islam-seurakunta

Henkilökohtainen varajäsen:

Haris Bedretdin

 

Pia Jardi

Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

Henkilökohtainen varajäsen:

Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen

 

Isra Lehtinen

Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE)

Henkilökohtainen varajäsen: Anas Hajjar