Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

SäännötFoorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yht...
Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf Säännöt1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikkaYhdistyksen nimi on Uskontojen yhteistyö Suomessa - U...
Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry / Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf  10.5.2011             ...
National Forum for Cooperation of Religions in Finland (CORE)Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry / Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf  RULES 1. Name a...