Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Islam-seurakunnan Atik Ali USKOT-foorumin puheenjohtajaksi

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry piti viidennen vuosikokouksensa Helsingissä maanantaina 13.4.2015.

Foorumille valittiin kokouksessa hallitus kaksivuotiskaudeksi 2015 - 2016.

 

 

Vuorotteluperiaatteen mukaisesti Foorumin puheenjohtajaksi valittiin Suomen Islam-seurakunnan johtaja, asianajaja Atik Ali. Hän seuraa tehtävässä Helsingin Juutalaisen Seurakunnan puheenjohtajaa Yaron Nadbornikia, joka valittiin varapuheenjohtajaksi yhdessä Ev. lut. kirkon edustajan, Turun piispa Kaarlo Kallialan kanssa.

 

Hallituksen muiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta Jan Edström (Ilari Rantakari) ja Milena Parland (Jari Portaankorva); Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Pekka Yrjänä Hiltunen (Risto Jukko); Suomen Islam-seurakunnasta Varol Abdrahim (Deniz Bedretdin); Suomen Islamilaisesta Neuvostosta Isra Lehtinen (Mohammed Alschaar) ja Pia Jardi (Abdessalam Jardi); ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta John Burstein (Jan Cibulka).

 

Vuosikokous totesi, että kulunut toimintavuosi on ollut erittäin aktiivinen. Uskonto on ollut jatkuvasti julkisessa keskustelussa.  Erityisesti uskonnonopetus sekä ääri-islamilaisen ISIS -liikkeen nousu ja uskonnon nimissä tehdyt väkivallanteot ovat puhuttaneet. Foorumi on antanut lausuntoja ja osallistunut keskusteluihin niin uskonnonopetuksesta kuin muslimien leimaamisesta ja terrorismin uhasta. Tarvetta Foorumin esiintymiseen ja vaikuttamiseen on ollut enemmän kuin mihin resurssit ovat antaneet myötä. Vuoden 2015 haasteeksi nouseekin talouden vakiinnuttaminen, tehokas tiedottaminen ja vaikuttaminen.