Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

E.lut. kirkon piispa Kaarlo Kalliala USKOT-foorumin puheenjohtajaksi

Keskellä puheenjohtaja Kaarlo Kalliala, vasemmalla varapuheenjohtaja Atik Ali ja toiminnanjohtaja Anja Toivola-Stambouli, oikealla varapuheenjohtaja Yaron Nadbornik

Puheenjohtaja Kaarlo Kalliala

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry piti seitsemännen vuosikokouksensa Helsingissä 5.4.2017. Foorumille valittiin kokouksessa hallitus kaksivuotiskaudeksi 2017-2018.

 

Vuorotteluperiaatteen mukaisesti Foorumin puheenjohtajaksi valittiin Ev.lut. kirkon edustaja, Turun piispa Kaarlo Kalliala. Hän seuraa tehtävässä Suomen Islam-seurakunnan johtajaa Atik Alia, joka valittiin varapuheenjohtajaksi yhdessä Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvoston puheenjohtajan Yaron Nadbornikin kanssa.

 

Hallituksen muiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta Mari-Anna Pöntinen (Milena Parland) ja Jan Edström (Jari Portaankorva); Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta Elina Hellqvist (Laura Maria Latikka); Suomen Islam-seurakunnasta Kadriye Bedretdin (Ferhan Bedretdin); Suomen Islamilaisesta Neuvostosta Isra Lehtinen (Anas Hajjar) ja Pia Jardi (Abdessalam Jardi); ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta Yvonne Westerlund (erikseen nimetty).

 

Vuosikokous totesi, että USKOT-foorumi on profiloitunut vakavasti otettavaksi yhteistyökumppaniksi viranomaisten silmissä. Se haluaa vastata maahanmuuton ja kovenevien asenteiden aiheuttamaan haasteeseen lisäämällä vaikutustoimintaa uskonnonvapautta, yhdenvertaisuutta ja yhteiskuntarauhaa koskevissa kysymyksissä.