Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT -foorumin puheenjohtajan Yaron Nadbornikin tervehdys Islam-Expossa 22.11.2013Arvoisa Pääministeri Jyrki Katainen, Arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Islamilaisen neuvostonpuheenjohtaja Anas Haijar, Islam expon järjestäjät, kutsuvieraat, honored guests, ystävät

 

Uskot-foorumin, uskontojen yhteistyö Suomessa, puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia seistä täällä, tuomassa foorumimme tervehdystä tänään teille.

During the first years of the new millennium, the then President of Finland Tarja Halonen, approached the religious leaders of Judaism, Christianity and Islam in Finland and created an informal dialogue circle to enhance peace and understanding in our society. This dialogue has continued over the years under the Presidents’ guidance. During a Conference in Hanasaari in the year 2008 the founding of an official forum was voiced. That cooperation and dialogue has continued to evolve and blossomed into the National Forum

for Cooperation of Religions in Finland (CORE), in Finnish Uskot-foorumi, in Swedish RESA forumet . Om ni undrar över förkortningen RESA, vill det säga religionernas samarbete.

 

Uskot- foorumi edustaa maailman kolmea suurta monoteistista uskontoa Suomessa, jäseninä ovat: Suomen Ekumeeninen neuvosto, Suomen Evankelisluterilainen kirkko, Suomen Islamilainen neuvosto,

Suomen Islam-seurakunta ja Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto. Yhteisen visiomme mukaan yhteistyömme on alku ja ponnistuslauta entistä eheämmän yhteiskunnan saavuttamiseksi.

Pyrimme kunnioittamaan toisiamme, oppimaan toisiltamme, haluamme rakentaa yhteiskuntarauhaa suurella innostuksella.

 

Yhdessä olemme julkistaneet jo useita julkilausumia. Ensimmäinen oli lasten oikeuksien julistus ”Lapsenoikeus pyhään”. Jokaisen lapsen tulisi kasvaa perheensä ja yhteisönsä uskonnolliseen tai katsomukselliseen

perinteeseen. Hänellä on myös oikeus saada sen mukaista kasvatusta ja uskonnonopetusta. Suomessa se tarkoittaa oikeutta koulun uskonnonopetukseen. Olemme myös lausuneet yhteisen mielipiteemme

uskonnonvapaudesta. Uskonto tarjoaa yksilölle yhteisöllisyyttä, kuuluvuutta, lohdutusta, viitekehyksen ja mahdollisuuden työstää elämän suuria kysymyksiä. Suomella on hyvät edellytykset olla edelläkävijämaa

yhteiskuntaan juurtuneiden uskontojen ja kulttuurien kohtaamisessa.

Viimeisin julkilausumamme koski Lähi-idän tilannetta. Olemme seuranneet huolestuneina traagisia tapahtumia Egyptissä ja Syyriassa, missä eri uskontokuntia edustavat viattomat siviilit ovat joutuneet väkivaltaisuuksien jalkoihin ja kohteiksi. USKOT -foorumi ry haluaa erityisesti kannustaa alueen eri uskontojen edustajia tarttumaan rakentavan vuoropuhelun suomiin mahdollisuuksiin. Olemme panneet merkille sen kasvavan merkityksen, mikä uskontojohtajien roolilla rauhan edistämisessä monilla konfliktialueilla on ja voisi olla.

 

Tärkeimpiä hankkeitamme on moniuskontoinen kalenteri, joka löytyy uskontokalenteri.fi osoitteesta. Kalenteri on palvelus suomalaiselle yhteiskunnalle, kouluille, viranomaisille, etc. Olemme parhaillaan

kehittämässä kalenterista mobiiliversiota, joka julkaistaneen vuoden 2014 aikana. Uskontojen välinen yhteistyö ei ole ainoastaan uskontojen kehitystä varten, vaan niitten välinen toimiva yhteistyö on yhteiskunnan hyväksi. Siihen auttavat käytännönläheiset toimenpiteet, ja kalenteri on siinä käytännönläheinen apu.

 

Yhteistyömme ei aina pidä sisällään julistuksia ja puheita, yleensä tapaamme hyvin arkisissa merkeissä kuukausittain ja keskustelemme yhteisistä asioista, kuulumisista ja huolenaiheista. Jaamme arjen, rakennamme tulevaisuutta.

 

Haasteemme lähitulevaisuudessa on yhä kovemmaksi muuttunut keskusteluilmapiiri mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Negatiivinen keskusteluilmapiiri on yhä hyväksytympää, vihapuhe on muuttumassa

ihmisten ymmärryksessä tavalliseksi keskusteluksi. Uskonnoilla tulisi olla tilaa julkisessa tilassa. Ihmisten näkemyksiä tulee kunnioittaa ja niiden pitää antaa rakentaa siltoja välillemme, ei kuiluja. Perustyö uskontojen tasolla on tehty, tarvitsemme sekä henkilö- että taloudellisia resursseja, jotta voimme vaikuttaa yhteiskunnassa; vapaaehtoispanoksin ei pystytä toimimaan riittävällä tasolla. Meillä on yhteiskunta, joka tukee pienissä määrin uskontojen tekemää arkista työtä, mutta meiltä puuttuu järjestelmä, joka edesauttaisi uskontojen välisen yhteisymmärryksen eteen tarvittavia ponnistuksia.

 

Suomessa tilanne on vielä hyvä, nyt kannattaisi satsata, paitsi henkisesti myös taloudellisesti keskinäiseen kunnioittamiseen ja toisiimme tutustumiseen.

 

Hyvät Islam Expon vieraat ja järjestäjät. Kiitos teille hienosta panostuksestanne yhteiskunnallisen ymmärryksen edistämiseksi. Suomessa on aina ollut maahanmuuttajia ja uusia tulijoita. Yhteiskunnan muisti on kuitenkin valitettavan lyhyt. Monesti luullaan, että olemme aivan uuden tilanteen edessä. 1800-luvun puolivälissä oma puolalainen isoisänisoisä, entinen Tsaarin armeijan sotilas, myi käytettyjä vaatteita Kampin Narinkkatorilla, hänen poikansa taas perusti kenkätehtaan, ja niin edelleen. Muistakaamme, että maahanmuuttajilla on tarvittava halu olla mukana yhteiskunnassamme, meidän tulee vain löytää ne keinot, joilla mahdollistamme osallistumisen. Toivokaamme, että meillä vältetään ne ongelmat joissa muut Pohjoismaat jo painivat. Auttakaamme yhteiskunnan uusia tulijoita kotoutumaan, jotta myös heistä tulisi, kuten me jo olemme, ihan tavallisia kansalaisia.

 

Yaron Nadbornik

Puheenjohtaja

Uskot-RESA-foorumi