Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Uskontojen ja kulttuurien hiljainen hetki Narinkkatorilla

Käytännön yhteistyöllä on

USKOT-Foorumin, Helsingin seurakuntayhtymän ja Suomen Muslimiverkoston järjestämä merkityksellinen ja tärkeä liittyen Turun ikäviin tapahtumiin.