Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Suomalainen moniuskontoinen nettikalenteri!

Uskonto kulttuurissa

 

Uskonnollinen monimuotoisuus, joka on ollut osa Suomea jo yli kaksi vuosisataa, on viime aikoina muuttunut huomattavasti näkyvämmäksi lisääntyneen maahanmuuton seurauksena. Koska uskonto ja kulttuuri ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa, uskonnosta on tullut yhä tärkeämpi tekijä toisen kulttuurin edustajien ymmärtämisessä. Uskonto antaa näkyviä sävyjä kulttuurille mm. vaatetuksen, mutta myös pyhien ja juhlien viettämisen muodossa. Uskontoihin liitetyt kulttuurierot voivat myös aiheuttaa ristiriitoja ja konflikteja eri väestöryhmien välillä. Tästä on runsaasti kokemuksia eri puolilla maailmaa, josta meille välittyvät uhkakuvat lietsovat helposti ennakkoluuloja niiden keskuudessa, jolla ei ole riittävän pitkää kokemusta kulttuurieroista eikä eri uskontojen omakohtaista tuntemusta. Rasismi ei enää Suomessakaan ole tuntematon käsite. Uskontokuntien välinen yhteistyö on tärkeää ennakkoluulojen vähentämiseksi, monikulttuurisuuden tukemiseksi ja sitä kautta yhteiskuntarauhan vahvistamiseksi. Tähän tarpeeseen syntyi Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry.

 

USKOT-foorumi

 

USKOT-foorumin viisi perustajajäsenyhteisöä ovat Suomen Juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta sekä Suomen islamilainen neuvosto ry (SINE). Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä. Aloitteen uskontojen yhteistyön edistämiseksi teki tasavallan presidentti Tarja Halonen vuonna 2001, pian USA:n 9/11 tragedian jälkeen, ja hän kutsui myös siitä lähtien vuosittain uskontokuntien johtajia luokseen. Tähän prosessiin liittyi vielä Hanasaaressa 2007 järjestetty seminaari ”Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa”, jonka tuloksena USKOT-foorumi syntyi.

 

Nettikalenteri

 

Useat eri tahot ovat viime vuosina yrittäneet laatia uskontojen yhteistä suomenkielistä kalenteria. USKOT-foorumille kalenteri on ollut eräs sen tärkeimmistä hankkeista. Suunnittelu aloitettiin jo 2008, silloin ajatuksella tuottaa seinäkalenteri, mutta pian päädyttiin nettikalenteriin, paitsi kustannussyistä – hankkeelle ei saatu ulkopuolista rahoitusta - ennen kaikkea sen joustavuuden ja käyttäjäystävällisyyden johdosta. Nyt syyskuussa 2012 julkaistava kalenteri esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Kullakin on oma symbolinsa ja värinsä. Klikkaamalla tiettyä pyhää aukeaa näytön kokoinen selittävä teksti. Mukaan on liitetty myös linkkejä lisätiedon saamiseksi. Kunkin uskonnon pyhää selittävä teksti on laadittu asianomaisen uskontoyhteisön toimesta. Kalenteri on tarkoitettu niin suurelle yleisölle, kouluille, päiväkodeille, sairaaloille, puolustusvoimille kuin muille yhteiskunnan laitoksille, joiden piirissä on henkilöitä eri uskontotaustoista. Näin esimerkiksi valtiovalta voi suunnittelussaan helposti huomioida tärkeät uskonnolliset pyhät. Tässä vaiheessa kalenteri kuvaa niiden kolmen monoteistisen uskonnon juhlia ja pyhiä, joiden jäsenyhteisöt ovat USKOT-foorumin jäseniä.