Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Juutalaisen seurakunnan Yaron Nadbornik USKOT-foorumin puheenjohtajaksi          

Yaron Nadbornik

Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry piti toisen vuosikokouksensa Helsingissä torstaina 25.4.2013. Kokouksessa keskusteltiin foorumin tähänastisesta toiminnasta ja päätettiin kuluvan vuoden hankkeista. Keskiössä on toiminnan ja rahoituksen vakiinnuttaminen. Vuoden 2013 teemaksi valittiin koulun uskonnonopetus.

  

Henkilövalinnat

 

Vuosikokouksessa valittiin USKOT-foorumille uuden luottamuselimet. Foorumin ensimmäisenä puheenjohtajana on toiminut Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustaja, pastori Jan Edström. Vuorotteluperiaatteen mukaisesti nyt valittiin foorumin puheenjohtajaksi Helsingin Juutalaisen Seurakunnan puheenjohtaja, ekonomi Yaron Nadbornik, 32. Häntä ehdotettiin tehtävään Suomen Islamilaisen Neuvoston taholta ja valinta oli yksimielinen. Varapuheenjohtajiksi tulivat Abdoulmajid Tahirou-Varjonen Suomen Islamilaisesta Neuvostosta ja piispa Kaarlo Kalliala Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta.

 

 

Hallituksen muiksi jäseniksi ja heidän varahenkilöikseen valittiin seuraavat (varajäsenet suluissa): Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta Jan Edström (Ilari Rantakari) ja Milena Parland (Jari Portaankorva); Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta Pekka-Yrjänä Hiltunen (Risto Jukko); Suomen Islamilaisesta Neuvostosta Pia Jardi (isra Lehtinen); Suomen Islam-seurakunnasta (tataariyhteisö) Naim Sadik (Haris Beredtin) ja Deniz Beredtin (Varol Abdrahim); Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvostosta Gideon Bolotowsky (Rony Smolar). Kullakin jäsentaholla on hallituksessa ja puheenjohtajistossa kaksi edustajaa.

 

Uskonnonopetus

 

Foorumin tavoitteena on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun uskontoja koskevan tiedon ja niiden välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Olennaisen edellytyksen tälle tarjoaa nykyinen uskonnonopetusjärjestelmä, jossa lähdetään oppilaan omasta uskonnosta ja edistetään uskontojen, vakaumusten ja kulttuurien kohtaamista kouluyhteisössä.

 

Uskonnonopetusta leikattiin perusopetuksen tuntijaon uudistamisen yhteydessä vastoin työryhmän esitystä. Parhaillaan on käynnissä lukion tuntijaon uudistus. Uskonnonopetuksesta käydään paljon julkista keskustelua, johon myös USKOT-foorumi teemavalinnallaan osallistuu. 

Foorumin kautta myös juutalaiset ja islamilaiset yhteisöt ovat mukana puolustamassa positiivisen uskonnonvapauden toteutumista oman uskonnonopetuksen kautta.

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa- USKOT-foorumi – Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet - on perustettu vuonna 2011. Sen muodostavat viisi yllä mainittua tahoa, jotka edustavat kolmea Lähi-Idän uskontoa, juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumin toiminnan tarkoituksena on yhteiskuntarauhan, uskontojen vuoropuhelun ja niiden yhdessä tärkeiksi kokemien yhteiskunnallisten asioiden edistäminen. Painopiste on suvaitsevaisuudessa ja hyvässä rinnakkainelossa.