Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Judiska församlingens Yaron Nadbornik ny ordförande för RESA-forumet

Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf höll sitt andra årsmöte i Helsingfors torsdagen den 25 april. Mötet behandlade forumets gångna verksamhetsår och beslöt om projekten för detta år. Det viktiga är att etablera den löpande verksamheten och trygga ekonomin. Temat för 2013 är religionsundervisningen i skolan. 

 

Ny styrelse


Ekumeniska Rådet i Finlands representant, pastor Jan Edström, har fungerat som forumets första ordförande. Enligt en överenskommen rotationsprincip valdes till ordförande, ekonomen Yaron Nadbornik, 32, ordförande för Judiska församlingen i Helsingfors. Han valdes på förslag av Islamska Rådet i Finland och valdet var enhälligt.  Till viceordföranden valdes Abdoulmajid Tahirou-Varjonen från Islamska Rådet i Finland och biskop Kaarlo Kalliala från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 

 

Följande personer (och deras ersättare) valdes in i styrelsen: Ekumeniska Rådet i Finland: Jan Edström (Ilari Rantakari) och Milena Parland (Jari Portaankorva); Evenglisk-lutherska kyrkan i Finland: Pekka-Yrjänä Hiltunen (Risto Jukko); Islamska Rådet i Finland Pia Jardi (isra Lehtinen); Suomen Islam-seurakunta (tatarerna) Naim Sadik (Haris Beredtin) och Deniz Beredtin (Varol Abdrahim); Centralrådet för de judiska församlingarna i Finland Gideon Bolotowsky (Rony Smolar). Varje medlemsorganisation har två representanter i styrelsen och presidiet.

 

Religionsundervisningen


Forumets syfte är att delta i samhällsdebatten och bidra med en mera tillförlitlig information om religionerna och deras inbördes samarbete.  En viktig förutsättning för detta är det nuvarande systemet för religionsundervisningen, som utgår från elevens egen religion och som främjar mötet mellan religioner, övertygelser och kulturer i skolorna.

 

Religionsundervisningen skars ned i samband med förnyelsen av timfördelningen i den grundläggande utbildningen. Detta skedde mot arbetsgruppens förslag. För närvarande förnyas timfördelningen i gymnasiet. Religionsundervisningen är föremål för en bred allmän debatt och det är i anslutning till den diskussionen som RESA-forumet valt sitt tema. 

Genom forumet vill både judar och muslimer trygga förverkligandet av den positiva religionsfriheten genom undervisning i egen religion.

 

RESA-forumet grundades 2011. Det består av de ovan nämnda fem organisationerna som representerar de monoteistiska religionerna, judendom, kristendom och islam.  Forumets syfte är att främja samhällsfred, religionsmöte och viktiga samhällsfrågor.  Tyngdpunkten ligger på respekt och fredlig samexistens.