Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Dialogi avain rauhaan ja yhteisymmärrykseen

Intensiivisessä keskustelussa toimittaja Rony Smolar, tutkija Tuomas Martikainen ja Uskot-foorumin puheenjohtaja Jan Edström.

Yhteistyötä valtion ja uskontojen välillä valotettiin uskontotutkija Tuomas Martikaisen ja toimittaja Rony Smolarin alustuksissa Turussa 7.2.2013 järjestetyssä seminaarissa, jonka aiheena oli ”Dialogi avain rauhaan ja yhteisymmärrykseen”. Seminaari oli osa YK:n uskontojen yhteisymmärryksen viikkoa (World Interfaith Harmony Week), ja sen järjestäjinä toimivat USKOT -foorumi, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Åbo Akademin teologinen tiedekunta.

 

Martikainen totesi, että uskontojen kohtaaminen eri tasoilla on merkittävästi lisääntynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Toisaalta valtio haluaa kontaktia uskonnollisten yhteisöjen kanssa voidakseen hallinnoida tiettyjä maahanmuuttoon, vähemmistöihin, kotouttamiseen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Toisaalta uskontodialogista on tullut aktiivisempaa ja itsenäisempää, ja siihen osallistuu useita erilaisia toimijoita eri uskonnoista. Esim. uskontojen yhteistyöfoorumi USKOT –foorumi syntyi presidentti Tarja Halosen kontakteista uskontojohtajien kanssa 9/11 tapahtumien jälkeen. Foorumilla on selkeä tehtävä työskennellä yhteiskuntarauhan turvaamiseksi, mutta se haluaa myös kehittää uskontodialogia ruohonjuuritasolla.

 

Rony Smolar kertoi, kuinka juutalaiset sotilaat, jotka asettuivat maahamme Suomen ja Venäjän sodan jälkeen vähitellen saivat oikeuden muodostaa juutalaisen seurakunnan ja pitää kiinni perinteistään. Myös uudemmat uskonnolliset yhteisöt ovat ennemmin tai myöhemmin joutuneet

sopeutumaan suomalaisiin käytäntöihin ja järjestäytymään saadakseen viranomaisten tuen ja tunnustuksen. Kuten tataarimuslimit myös juutalaiset ovat täysin integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Jäsenistön pysyessä lukumääräisesti ennallaan ja uuden ylirabbiinin virkaan asettumisen myötä juutalaisen seurakunnan tulevaisuus Helsingissä ja Turussa näyttää valoisalta.

 

Alustuksia seuranneessa paneelikeskustelussa, jota johti USKOT –foorumin puheenjohtaja Jan Edström, käsiteltiin  useita päivänpolttavia kysymyksiä, kuten eri muotoisia uskontodialogeja sekä uskonnonopetuksen turvaamista kouluissa.