Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Julkaistu 13.3.2018
"Vielä joitakin vuosia sitten uskonto, kirkko ja kirkollisuus oli näkyvä osa suomalaista yhteiskuntaa. Evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle on annettu...
Julkaistu 28.2.2018
"Maahanmuuton myötä myös ortodoksisten oppilaiden kulttuuritaustat ovat moninaistuneet. Valtaosa oppilaista tulee Venäjältä, mutta heitä on muuttanut myös kaikkialta Itä-Euroopasta, Kreikasta, Bu...
Julkaistu 22.2.2018
Monipuolinen tehtäväkuva tarjoaa mahdollisuuden osallistua vaikuttamistyöhön uskontojen näkökulmasta sekä mediassa että viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden...
Julkaistu 14.2.2018
"Olen monissa kirjoituksissa puolustanut oman uskonnonopetuksen mallia ja pitänyt sitä suomalaisen monikulttuurisuuspolitiikan välttämättömänä kulmakivenä. Toisaalta...
Julkaistu 24.1.2018
Julkaistu 31.10.2016
Julkaistu 2.2.2016
Julkaistu 17.11.2015