Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Julkaistu 16.8.2018
Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi käynnistää yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa tiedonkeruun Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Uhrien kokemuksiin perustuva raportointi toteutetaan...
Julkaistu 25.7.2018
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on vuonna 1947 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää ekumeenista ja uskontojen- ja katsomustenvälistä vuorovaikutusta tieteen, taiteen ja us...
Julkaistu 21.6.2018
Maailman pakolaispäivänä saimme USKOT-foorumin toimistolle vieraiksemme Rony Smolarin, Martta Pietarisen ja Abbas Bahmanpourin, jotka keskustelivat pakolaisuuteen liittyvistä näkemyksistään omien usko...
Julkaistu 19.6.2018
"Kaipaisimme työrauhaa ja mahdollisuutta kehittää opetustamme uuden opetussuunnitelman linjausten mukaisesti. Koulun uskonnonopetuksessa keskeistä on tukea oppilaan omaa ajattelua suhteessa uskontoons...
Julkaistu 24.4.2018
Julkaistu 24.1.2018
Julkaistu 31.10.2016
Julkaistu 2.2.2016
Julkaistu 17.11.2015