Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

USKOT-foorumi on saanut toimintaansa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi keväällä 2017 USKOT-foorumille yleisavustusta. Myönnetyllä avustuksella edistetään hyviä suhteita eri uskonnollisten ryhmien välillä tukemalla uskontojen välistä vuoropuhelua. 

Julkaistu 30.8.2017
Käytännön yhteistyöllä on merkitystäUSKOT-Foorumin, Helsingin seurakuntayhtymän ja Suomen Muslimiverkoston järjestämä merkityksellinen ja tärkeä tilaisuus liittyen Turun ikäviin tapahtumiin.
Julkaistu 30.04.2017
Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry piti seitsemännen vuosikokouksensa Helsingissä 5.4.2017. Foorumille valittiin kokouksessa hallitus kaksivuotiskaudeksi 2017-2018...
Julkaistu 6.4.2017
Pohjoismaisilla yhteiskunnilla on yhtenäinen näkemys uskonnonvapaus- ja katsomusasioissa. Sananvapauteen kuuluu myös pyrkimys suojella heikkoja. Näin vahvistetaan kaikkien yhtenäisiä  mahdollisuu...
Julkaistu 6.4.2017
De nordiska länderna präglas av en gemensam syn pa  religions- och åskådningsfrihet. Förutom yttrandefriheten hör en strävan till att skydda de svaga och stärka våra samhällen genom att säkra all...
Julkaistu 31.10.2016
Julkaistu 2.2.2016
Julkaistu 17.11.2015
Julkaistu 15.12.2014
Kristilliset
Juutalaiset
Muslimit
Kansalliset juhlapäivät