Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Oman uskonnon opetus opettajan silmin

"Kaipaisimme työrauhaa ja mahdollisuutta kehittää opetustamme uuden opetussuunnitelman linjausten mukaisesti. Koulun uskonnonopetuksessa keskeistä on tukea oppilaan omaa ajattelua suhteessa uskontoonsa ja tarjota välineitä ymmärtää sekä oman uskonnon moninaisuutta että muita uskontoja."

Isra Lehtinen on valtiotieteiden maisteri, peruskoulun ja lukion islamin lehtori. Hän on ollut 1990-luvun lopulta saakka mukana erilaisissa uskonnonopetusta käsittelevissä työryhmissä, mm. opetussuunnitelmatyössä, opetuksen kehittämisessä ja oppimateriaalin valmistamisessa.

Lue koko blogikirjoitus .