Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Oma uskonto dialogissa eli miten ymmärsin kristinuskon avulla paremmin hindulaisuutta

"Olen monissa kirjoituksissa puolustanut oman uskonnonopetuksen mallia ja pitänyt sitä suomalaisen monikulttuurisuuspolitiikan välttämättömänä kulmakivenä. Toisaalta olen korostanut yhteisten opetustuokioiden tarpeellisuutta kaiken ikäisille lapsille ja jopa pohtinut oman uskonnon opetuksen raiteiden ajamista yhteen lukiolaisten kohdalla – tosin tämä osana oman uskonnon opetuksen jatkumoa ja sen periaatteita noudattaen."

 

 

TT Jyri Komulainen toimii Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaoston puheenjohtajana. Hän on uskontojen kohtaamisen teologiaan, katolisuuteen ja hindulaisuuteen perehtynyt dosentti, joka työskentelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen piispainkokouksen pääsihteerinä. Vuosina 2004-2010 Komulainen koulutti tulevia uskonnonopettajia Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa.

 

 

Lue koko blogi .